Fyringsfrygt gør slagteriarbejdere syge

25. dec 2009
Det hårde arbejde på slagterierne betyder 13 sygedage om året det er det højeste blandt privatansatte. Dog er tallet faldende

Hårdt fysisk arbejde ved hurtige samlebånd og et job, som risikerer at blive flyttet til udlandet. Det presser slagteriarbejdere så hårdt, at de har det højeste sygefravær af alle brancher i den private sektor.

Det siger en arbejdsmedicinsk ekspert på baggrund af en opgørelse fra Dansk Arbejdsgiverforening.

”Vi mener, at faget er uacceptabelt hårdt ramt af nedslidning i forhold til andre brancher. Vi ser alt for mange med smerter i både arme, hænder, nakke og ryg, som skyldes opslidende arbejde. De arbejder dobbelt så hårdt som normen i faget er. Arbejdsgiveren presser dem til det, ved at true med at flytte produktionen til udlandet, hvor der er billigere arbejdskraft,” siger Søren Dahl, ledende overlæge på Sygehus Sønderjylland i Haderslev og specialist i arbejdsrelaterede sygdomme.

Tallene fra Dansk Arbejdsgiverforeninge fra 2008 viser, at slagterimedarbejder i gennemsnit har 13 sygedage på et år.

NNF: Fraværet er blevet bedre

Selv om branchen har det højeste fravær i forhold til andre brancher, så glæder både arbejdsgivere og fagforening sig over, at man de seneste år har formået at sænke fraværet. Fagforeningen NNF anslår, at fraværet er faldet med 10 til 15 procent siden 2006.

”Vi glæder os over, at tallene er faldende i forhold til tidligere. Vi har gjort meget for at forebygge arbejdsskader og det slår igennem på det faldende fravær. Man kan altid arbejde for at gøre det endnu bedre, og det gør vi også løbende,” siger Poul Damgaard, kommunikationschef for NNF.

DI: Må ikke arbejde med sår

Dansk Industri mener, at branchens høje fraværstal skyldes, at slagteriarbejdere ikke må arbejde, når de får et sår.

”Hvis en af vores medarbejdere skærer sig, så må han ikke arbejde, før såret er helet. Det bestemmer lovgivningen. Jeg tror, det er derfor, vi har et højere sygefravær," siger Jesper Zanchetta  Kock, chefkonsulent for slagteriområdet i DI.

Han vil ilkke anerkende kritikken fra overlæge Søren Dahl om at virksomhederne presser medarbejdere.

”Vi har gode hjælpemidler til medarbejderne i dag. Vi har allerede i 1997 lavet klare aftaler med NNF og Arbejdstilsynet, der sætter et loft over, hvor hurtigt de ansatte må arbejde. Det loft bliver overholdt. Det tjekker Arbejdstilsynet og vores Arbejdsmiljøudvalg nøje,” siger Jesper Zanchetta Kock.

Topscorer i fravær

Foruden de fleste sygedage per medarbejder, så havde slagterierne også det højeste sygefravær inden for den private sektor i 2008.

  • Sygefraværet udgjorde 7,7 procent af den mulige arbejdstid på slagterierne.
  • Sygefraværet udgjorde 6,7 af den mulige arbejdstid i medicinalindustiren.
  • Sygefraværet udgjorde 6,8 procent af den mulige arbejdstid i andre serviceprægede erhverv.

Kilde: DA og DI