Fyret under sygdom Sådan forholder du dig

7. aug 2009

Din arbejdsgiver har lov til at fyre dig med den begrundelse, at du meget ofte er syg. Men det er ikke en begrundelse, der kan bruges i flæng.

Hvis du og din fagforening vurderer, at dit sygefravær ikke har været så voldsomt, at det er rimeligt at fyre dig, kan I køre en sag og få tilkendt en godtgørelse, hvis du er funktionær eller er omfattet af en overenskomst eller hovedaftale med afskedigelsesbeskyttelse.

Når man skal vurdere, om en sådan fyring er rimelig, kigger man på flere ting. Vigtigst er selvfølgelig spørgsmålet om, hvor mange sygedage, du har haft.

Nogle overenskomster og kontrakter på det private område har den såkaldte 120-dages-regel, der siger, at det er tilladt at fyre ansatte, der har haft mere end 120 sygedage, med kun en måneds varsel.

På offentlige arbejdspladser er den regel helt afskaffet, men de 120 dage bruges stadig som et pejlemærke for, om en fyring på grund af sygdom er rimelig.

Man ser også på, hvor stor virksomheden er – det er hårdere for små virksomheder at skulle undvære en syg ansat – hvor længe vedkommende har været i virksomheden, og om han/hun er på vej til at blive rask.

Hvis du bliver fyret på grund af sygdom, skal du tale med din tillidsrepræsentant og fagforening, der vil hjælpe med at vurdere, om I skal klage over fyringen.

Hvis du ikke er medlem af en fagforening, kan du melde dig ind her.