Johnny_Povlsen
Johnny Povlsen havde et ønske om at starte dagen klokken fem. Det blev ikke til noget, til gengæld skal han og kollegerne til at arbejde om aftenen. Foto: Privat

Frustrerede skraldemænd skal til at arbejde aften: 'Den største gulerod er, at man har tidlig fri'

31. aug 2020, 06:00
De københavnske skraldemænd skal have ændret deres arbejdstider, når ARC overtager driften. Det betyder, at de risikerer først at få fri klokken 21 om aftenen. Det er de ikke begejstrede for: ”Den største gulerod ved at være skraldemand, det er, at man har tidlig fri. Det er jo ikke, fordi det er fedt at stå med hovedet ned i folks affald", siger Johnny Povlsen, der har været skraldemand i 30 år.

Ligesom de fleste andre havde skraldemændene i København også andre arbejdsvilkår under coronakrisen.

De fik lov til at hente affald allerede fra klokken fem om morgenen, hvor det normalt er mellem klokken 6 og 7 alt afhængigt af området. Det skete blandt andet, så skraldemændene havde bedre vilkår for at passe deres børn.

LÆS OGSÅ: Borgmester om nye affaldstider: "Skraldemændene skal ikke længere stresse"

Det var et tiltag, der passede dem rigtig godt. Faktisk så godt, at de ville ønske, at løsningen blev permanent:

- Det var et kæmpe plus. Vi kunne lettere komme rundt i gaderne. Vi nåede en masse, inden myldretiden startede, fortæller Johnny Povlsen, der er skraldemand gennem 30 år og arbejdsmiljørepræsentant.

Den største gulerod ved at være skraldemand, det er, at man har tidlig fri. Det er jo ikke, fordi det er fedt at stå med hovedet ned i folks affald
Johnny Povlsen, skraldemand  City Container

Men det bliver ikke, som Johnny Povlsen ønsker det.

Københavns Borgerrepræsentation vedtog nemlig d. 24. juni at fastholde, at affaldsindsamlingen først må starte klokken seks. Til gengæld blev det besluttet at udvide åbningstiden om aftenen, således at der fra januar 2022, må hentes affald helt indtil klokken 21, hvor det før var til klokken 18.  

Det tiltag er skraldemændene til gengæld ikke begejstrede for:

- Den største gulerod ved at være skraldemand, det er, at man har tidlig fri. Det er jo ikke, fordi det er fedt at stå med hoved ned i folks affald, siger han.

Men der er også et andet problem, der ikke handler om skraldemændenes arbejdsvilkår:

- Eftermiddagen er et tidspunkt, hvor børnene leger. Porten til gårdene skal kunne fastholde sig selv i åben stilling, mens vi henter skrald. Men vi kan ikke tage ansvar for, at børnene ikke løber ud imens. Når vi henter skrald, bliver gården automatisk en arbejdsplads, og sådan en skraldecontainer kan nemt veje 400 kilo. Tænk, hvis vi rammer et barn. Det ansvar vil jeg ikke tage.

Børnenes sikkerhed

Den 54-årige skraldemand er på nuværende tidspunkt ansat hos City Container. Men i januar 2022 starter første trin i den proces, der skal ende med, at hans arbejdsgiver kommer til at hedde ARC (Amager Ressourcecenter). De har overtaget driften af al affaldsindsamling i København. Og det er dem, der har ønsket at udvide arbejdstiden. Oprindeligt fra klokken 5 til klokken 18. Men den tidlige time om morgenen blev altså ikke vedtaget.

I sagsfremstillingen fremgår det, at Alternativet, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre var imod at ændre tidspunktet fra klokken 5 til klokken 6 af hensyn til Københavnerne og den larm, det medfører at hente skrald.

Når vi har taget de røde gader, må vi parkere bilen og vente på, at klokken bliver syv, så vi kan tage resten af distriktet. Imens sidder vi og ser, at alle håndværkerne kommer i deres biler, og at der bliver mere og mere trafik
Johnny Povlsen, skraldemand  City Container

Kan du ikke forstå det hensyn? Københavnere risikerer at blive vækket allerede klokken fem? Og i takt med mere og mere affaldssortering, så er det efterhånden hver dag, der bliver hentet affald.

- Den er jeg med på. Men det er et vilkår, når der bliver flere og flere københavnere og mere og mere trafik. Det er heller ikke i borgernes interesse, at baggården bliver ændret til arbejdsplads om eftermiddagen og aftenen, når børnene leger. Skraldebilerne larmer ikke på samme måde som tidligere. Vi kører i hybridbiler og alt arbejdet i bilen foregår med el.

Københavnere, der bor i etageejendom, får hentet affald cirka alle hverdage, når man både tæller både restaffald, pap, plastik og så videre med.

En forældet løsning

På de fleste veje i København må der hentes affald klokken syv om morgenen. Men der er også områder, de såkaldte røde gader, hvor der må hentes affald fra klokken seks om morgenen. Det er eksempelvis i indre by og ved flere indfaldsveje. Det sker af hensyn til trafikken. Men ifølge Johnny Povlsen er de regler forældede.

- Når vi har taget de røde gader, må vi parkere bilen og vente på, at klokken bliver syv, så vi kan tage resten af distriktet. Imens sidder vi og ser, at alle håndværkerne kommer i deres biler, og at der bliver mere og mere trafik. Så ved vi, at vi får sværere og sværere ved at komme igennem gaderne. Det er tåbeligt.

Vi holder ingen pauser på jobbet i dag. Derfor slutter vi tidligere. Det vil reelt tage mig to timer, hvis jeg skulle holde frokostpause
Johnny Povlsen, skraldemand  City Container

- Reglerne om de røde gader er forældede. Trafikken er steget voldsomt gennem de seneste år. Den røde zone skal udvides. København har ændret sig mange gange siden, jeg startede som skraldemand. I dag slutter myldretidstrafikken klokken ti, men så starter den så småt igen klokken 12 mange steder.

Når ARC overtager driften bliver Johnny Povlsen månedslønnet, modsat i dag hvor han er akkordlønnet. Det vil sige, at han i dag er færdig med sit arbejde, når han har hentet affald i sit distrikt. Og det plejer han at kunne gøre på cirka fem timer uden pauser.

LÆS OGSÅ: Eksperter: Urealistisk for de fleste at arbejde til 70 år

Skraldemændene må ikke indtage frokosten i bilen. Hvis han skulle det, ville det ifølge Johnny Povlsen i praksis betyde, at han skulle køre fra eksempelvis Bispebjerg for at tage til arbejdsstationen på Amager for så at tage et bad og derefter at indtage sin frokost.

- Vi holder ingen pauser på jobbet i dag. Derfor slutter vi tidligere. Det vil reelt tage mig to timer, hvis jeg skulle holde frokostpause. Jeg har ikke noget imod at skulle timelønnes, men så kommer vi til at holde vores pause, og det er mange timer, som arbejdsgiver mister.

Her kan du læse, hvad Københavns Kommune og Johnny Povlsen kommende arbejdsgiver, ARC, siger til kritikken. 

3F: Det bliver en anden type skraldemand i fremtiden

A4 Arbejdsliv har talt med Mike Stirling, der er afdelingssekretær 3F Kastrup, der organiserer mange af de københavnske skraldemænd:

Hvad hører I fra skraldemændene omkring, at de skal have ændret arbejdstider og skal til at køre om aftenen?

- De er meget bekymrede, og vi deler den bekymring, som de har. Det, der er gulerod ved at være skraldemand, er, at man kører tidligt om morgenen, og har tidligt fri. Det er jo ikke, fordi lønnen er attraktiv. Men arbejdstiden passer godt ind i et familieliv. Når de skal til at arbejde eftermiddag og aften, så vil der i højere grad være trusler og konfrontationer med andre bilister, fordi de holder i vejen i de mest trafikerede tider af dagen, samt forstyrrelser af privatlivets fred ved at ”vade” ind i folks hjem, mens de spiser aftensmad eller putter børn.

- Vi hører fra rigtig mange af skraldemændene, at de er bekymrede, fordi de nye arbejdstider slet ikke hænger sammen med et familieliv, og der er mange der siger, ”jamen så er jeg bare ikke skraldemand mere”.

Tror I, det vil betyde, at det bliver sværere at finde folk til at varetage jobbet?

- Det bliver i hvert fald en anden type skraldemand, end dem vi kender fra i dag. Det bliver nogle, der vil affinde sig med de her arbejdstider, som ikke passer med familielivet. Og så risikerer man, at de skraldemænd med masser af erfaring forsvinder. Den største bekymring, de har, det er, at akkorden forsvinder. Det er den, som er attraktiv for en skraldemand, fordi du har mulighed for at arbejde i det tempo, der passer dig, og kunne komme i gang tidligt om morgenen, hvor man ikke forstyrrer borgeren og hurtigt kan komme væk igen. Det her vil betyde, at de vil spærre i trafikken i længere tid fremover.

Hvad kan I gøre som fagforening?

- Vi har været i dialog med både Københavns Kommune og ARC. Men de har tilsyneladende ikke råd til at ændre det.