Foto: Privat

Flygtning til Mette F: Værn om retsstatens principper i stedet for at undergrave dem

18. okt 2019

KAMPEN ESKALERER IGEN, hvor menneskelige omkostninger er en realitet i det nordøstlige Syrien. Det vil bane vejen for, at forhenværende ISIL-krigere bliver sluppet ud, og det vil udgøre et kæmpemæssigt sikkerhedsproblem, hvis danske ISIL-krigere vender hjem til Danmark. Det gav anledning til, at Mette Frederiksen mandag d. 13. oktober valgte at hastebehandle et lovforslag, der gør det nemmere at frakende disse individer deres danske statsborgerskab, uden at de bliver sat over for en dommer og uden at blive dømt efter retsstatens principper.

LÆS OGSÅ: Mette F vil hastebehandle lov: "De er uønskede i Danmark"

Jeg er af den overbevisning, at ingen vil sympatisere med hensynsløse, kyniske og ondsindede terrorister, der med vold og drab ønsker at fremme deres ideologiske strømninger, og jeg sympatiserer heller ikke med dem, men jeg hæfter mig ved det lovmæssige perspektiv i denne her sag, fordi det, som Mette Frederiksen vil gøre, er i strid med det grundlæggende princip i det danske retssystem.

Hvis man ønsker at gøre præcist, hvad statsministeren nu vil gøre, så er det en kæmpestor bombe under det, vi normalt kalder for et retssamfund
Mohamad Alnabhan

Mette Frederiksen ønsker at værne om det danske samfund, og det er noget, der skal ophøjes, men at hun har en ambition om at frakende nogle deres statsborgerskab, uden at blive afhørt af en dommer, uden at have nogen forsvarer, uden noget som helst retsgrundlag og uden at vedkommende overhovedet bliver dømt, så er det det, der er destruktivt for retssamfundet.

LÆS OGSÅ: Debattør til Naser Khader: Tag en tudekiks, og stop med at ævle for meget

Man plejer at høre den gængse sætning, at indtil vedkommende er dømt, så er man uskyldig, og selv om vi allesammen ved, at disse onde lumske individer har medvirket til at skabe en verden, der er fyldt af forfærdeligheder, så er de stadigvæk ifølge retsstatens principper uskyldige, fordi de ikke er dømt endnu.

Man kan desuden blive frakendt sit danske statsborgerskab, hvis man dømmes for overtrædelse af en eller flere bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 om blandt andet landsforræderi og andre forbrydelser mod statens sikkerhed, så længe vedkommende ikke bliver statsløs, men når emnet falder på ISIL-krigere, så er de ikke dømt for at overtræde straffelovens paragraffer, og derfor er der overhovedet ikke noget retsgrundlag, der gør det muligt at tage statsborgerskabet fra dem.

DENNE HER SAG og statsministerens handling og reaktion på den, fik mig til at tænke på noget helt basalt, som er meget betydningsfuldt og tungtvejende, nemlig hvad det er, der har opbygget det lykkelige og yndige land, som vi lever i og nyder livet i. Det er nemlig lov og ret, og lov er lov og den skal overholdes, men hvis vi nu vil røre ødelæggende ved vores lov, så smuldrer det hele. Når en af samfundets bærende søjler bliver svækket, kan man kun være sikker på, at samfundet vil falde ned på jorden, hvor der kræves meget til at genopbygge det. Det er en betydelig og værdifuld søjle i det danske retssystem, at retsprincipper bliver hævet over alt, og hvis man ikke er dømt, så er man ikke dømt.

LÆS OGSÅ: Flygtning og debattør: Vil Mette F. også være statsminister for mig

Jeg har en stærk tro på, at hvis vi får disse bindegale og pløkåndssvage ISIL-krigere til Danmark for at retsforfølge dem heroppe, så vil vores dygtige og kompetente dommere dokumentere deres grove og skammelige forbrydelser og med en lovhjemmel i hånden, kan vi allesammen smide dem både i fængsel og ud af landet.

Man kan have så mange følelser omkring situationen, og man kan utvivlsomt afsky disse gale mennesker, der er trojanske heste, men man kan aldrig komme bort fra den grundlæggende præmis om, at de er uskyldige, så længe de ikke er dømt, men hvis man ønsker at gøre præcist, hvad statsministeren nu vil gøre, så er det en kæmpestor bombe under det, vi normalt kalder for et retssamfund.