Fri på barnets første sygedag Her er reglerne

17. aug 2009

I de fleste job kan du få fri på dit barns første sygedag på samme måde, som du selv har mulighed for at få løn eller dagpenge under sygdom.

På det offentlige område har de ansatte ret til yderligere en fraværsdag under barnets sygdom.

Men det er ikke nogen ret, så du bør altid tjekke, hvad din overenskomst siger på dit job. Spørg din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl.

Hvis du har ret til at holde fri på dit barns første sygedag, får du enten fuld løn eller en sats, der svarer til det, du ville kunne få i dagpenge.

Du skal meddele dit barns sygdom til din arbejdsgiver på samme måde, som hvis du selv bliver syg.

De dage, hvor du holder fri på dit barns første sygedag, må ikke tælle med i statistikken over dine egne sygdomsdage. Hold øje med det!

Du kan kun holde fri en dag i forbindelse med dit barns første sygedag. Barnets far og mor må ikke skiftes til at tage fri på barnets første sygedag. På barnets anden sygedag skal du altså normalt finde på en anden løsning.

På nogle arbejdspladser, især inden for det offentlige, er der dog også mulighed for at holde fri på barnets anden sygedag. Nogle private arbejdspladser har ingen begrænsninger på barns sygedage, men det afhænger af den lokale aftale på arbejdspladsen.

Hvis du er medlem af en fagforening, står du stærkere, hvis du kommer i konflikt med din arbejdsplads eller din chef om, hvilke regler der gælder. Du kan melde dig ind her.