Fremtiden mangler mænd

25. aug 2011
Mænd dør for tidligt, og der bliver født færre af dem. Europa får 24 mio. færre mænd end i dag i 2060. Arbejdspladserne skal være sundere, siger chefpsykolog

Er du eller dine børn på arbejdsmarkedet i 2060? Så er der en stor sandsynlighed for, at de fleste af kollegerne er kvinder.

En ny rapport fra EU viser, at der frem mod 2060 bliver 24 millioner færre mænd i den arbejdsdygtige alder end i dag. Der bliver også færre kvinder, for Europa bliver i det hele taget ældre. Men de forsvinder meget langsommere end mændene.

Det giver fremtidens arbejdsmarked nogle seriøse udfordringer, konstaterer Dansk Industri, for Danmark er ingen undtagelse. Også her bliver mænd i deres mest arbejdsduelige alder færre og færre.

Mænd dør tidligt

Men først lidt om, hvad problemet er.

Der fødes en anelse flere drenge end piger. Og herefter går det galt. Dobbelt så mange mænd som kvinder dør, før man kunne forvente det, og det begynder allerede i ungdommen.

"Mænd kommer ud for flere ulykker, privat og på job. Og mænd dør for tidligt af kræft og andre livsstilssygdomme," siger chefpsykolog Svend Aage Madsen fra Rigshospitalet, der er formand for Selskab for Mænds Sundhed.

Samtidig er fødselstallet faldende. Det går ud over begge køn, men i den arbejdsdygtige alder er det mændene, der falder fra. Kvinderne holder ud til langt oppe i årene.

"Der er en kæmpe ulighed i sundheden mellem mænd og kvinder, og ser vi på hele Europa, bliver den større," siger Svend Aage Madsen.

Brug for kvinderne

I Dansk Industri er der allerede bekymring for fremtidens arbejdskraft. Herhjemme vil der i 2050 ifølge Danmarks Statistik være 25.000 færre mænd mellem 16 og 64 år end i dag, mens antallet af kvinder falder med 13.000, altså kun cirka det halve.

"Det kan blive en udfordring at finde arbejdskraft nok. Det er også derfor, vi går så meget op i at få hævet pensionsalderen," siger arbejdsmiljøkonsulent Jan Lorentzen fra Dansk Industri.

DI peger på flere løsninger: at hæve pensionsalderen og i det hele taget få flere til at blive på arbejdsmarkedet, at have gode muligheder for at hente arbejdskraft ind udefra og at satse mere på kvinderne.

"Virksomheder skal se bredt på kompetencerne, uanset om det er på bestyrelsesgangen eller fabriksgulvet," siger han.

Eller oversat: Der er ikke råd til at lade kønnet afgøre, hvem der er bedst egnet til en stilling. For der vil ikke være mænd nok til alle.

Sund arbejdsplads

Svend Aage Madsen mener, at arbejdspladserne skal spille en større rolle for mændenes sundhed. Mænd er lettere at få i tale på jobbet end de fleste andre steder, og en af de store udfordringer er at få dem til at tage et helbredstjek.

"Når mænd har en overdødelighed, skyldes det blandt andet, at de kommer for sent til lægen. Arbejdspladsen kan godt sende en reminder til manden, der lige er fyldt 45 år, om at han skal huske at få et helbredstjek hos lægen," siger Svend Aage Madsen.

"I det hele taget skal sundhedstilbuddene flyttes ud, hvor mændene er. De kommer ikke til tilbuddene. Derfor skal jobcentre og andre steder også involveres, så sundhed ikke kun bliver noget for dem, der er i arbejde," tilføjer han.

I Dansk Industri er der en vis skepsis.

"I forvejen gør arbejdspladserne generelt meget, også for at få motion ind i arbejdsdagen. Og de fleste arbejdspladser har sundhedspolitikker for blandt andet kost og alkohol. Men sundhed er altså også medarbejdernes eget ansvar," siger Jan Lorentzen.

Det dør mænd af

• Arbejdsulykker - næsten alle, der dør i en arbejdsulykke, er mænd

• selvmord - mænd begår dobbelt så hyppigt selvmord som kvinder

• ulykker - blandt andet dør mænd tre gange så hyppigt i trafikulykker som kvinder

• sygdomme - de danske mænds overlevelse på fx kræft er markant lavere end kvinders og blandt Europas ringeste

Kilde: The State of Men's Health in Europe, EU Kommissionen