Frank om kontrolpanik: I vænner jer til det

31. okt 2013, 17:30
Byggebranchen i panik over kædeansvar og streng kontrol i København. Kritikken preller af på Frank Jensen, som fastholder, at kampen mod social dumping er vigtigere end lidt bøvl hos de firmaer, der arbejder for kommunen.

På en byggeplads i Valby skridter overborgmester Frank Jensen (S) skellettet af en kommende daginstitution af.

"Da København startede med sociale klausuler på lærlinge, mente byggeriet, at det var helt umuligt at styre og alt for bureaukratisk. Nu hører vi så efter et par år, at det er ganske enkelt. Jeg er sikker på, at man også vænner sig til kædeansvar," siger han.

Der er tre uger til kommunalvalget, og indsatsen mod social dumping ligger højt på dagsordenen i mange kommuner.

I København har debatten fået ekstra kant. Dels fordi det er landet største kommune, som bygger for 4-5 milliarder kroner om året. Dels fordi kommunen som en af de første har indført både arbejdsklausuler og kædeansvar for at sikre, at kommunens penge ikke går til firmaer, som betaler ansatte mindre end danske overenskomster.

I aften strammer Borgerrepræsentationen igen skruerne, når de ventes at vedtage, at et privat firma skal foretage 400 kontrolbesøg årligt hos rengøringsfirmaer, gartnere og byggefirmaer, som arbejder for kommunen.

Men på byggepladsen i Valby er der ikke udelt begejstring for politikernes indsats mod social dumping.

"Vi er helt på det rene med de klausuler, der ligger i vores kontrakter. Men jeg har svært ved at se, hvordan vi som hovedentreprenør skal kontrollere, om alle vores underentreprenører opfylder betingelserne," siger Birger Nysted, der er projekleder hos byggefirmaet Elindco, som er hovedentreprenør på byggeriet.

Hård kritik fra Dansk Byggeri

Brancheforeningen Dansk Byggeri har også reageret skarpt på kommunernes stigende brug af arbejdsklausuler - og ikke mindst kædeansvar.

Her angriber administrerende direktør Lars Storr-Hansen direkte Frank Jensen for at føre skadelig symbolpolitik, der vil tvinge små og mellemstore virksomheder til at dreje nøglen om.

Kritikken gør indtryk på Frank Jensen, men overborgmesteren fastholder, at det bare er et spørgsmål om tid, før byggebranchen har vænnet sig til de nye betingelser.

"Jeg er sikker på, at når vi kommer lidt længere frem, og har haft en del kontrakter ude, hvor kædeansvar indgår, så vænner man sig også til det," siger han.

Frank Jensen: Det er ikke så svært

Frank Jensen anerkender, at der er behov for at diskutere, hvordan de nye regler skal fortolkes og fungere, men understreger, at kommunen har oprettet et dialogforum med fagforbundet 3F og Dansk Byggeri.

"Men i virkeligheden mener jeg ikke, at det er så svært. Når man arbejder for kommunen, skal man sikre, at alle ansatte opholder sig lovligt i Danmark, at de er registreret i RUT-registret, og at man ved fremvisning af lønsedler og skatteindbetalinger kan dokumentere, at man overholder regler og minimumslønnen på den overenskomst, der gælder på området," siger han.

Elementære ting, som alle større virksomheder bør have styr på, mener Frank Jensen.

Men kædeansvar indebærer, at en hovedentreprenør kan holdes ansvarlig for lønfusk hos både underentreprenører og deres underentreprenører.

Derfor er projektleder Birger Nysted stadig skeptisk.

"Sociale klausuler er jo ganske enkelt - der er ikke noget at være i tvivl om, men jeg har svært ved at se, hvorfor man skal belaste hovedentreprenører med, om alle underentreprenører har betalt deres medarbejdere den rigtige løn," siger han.

Men ifølge Frank Jensen behøver hovedentreprenører ikke kontrollere underentreprenører ned i samtlige detaljer.

"Det kan man jo kun basere på tillid. Og hvis det så viser sig, at man som hovedentreprenør har nogen i kæden, som ikke overholder betingelserne, så må man jo skille sig af med dem," siger han.

Overborgmesteren understreger, at kampen mod social dumping er vigtigere end lidt bøvl i byggebranchen.

"Vi kan ikke have, at man ikke overholder reglerne og overenskomsterne på vores arbejdspladser - og at der er nogen få brodne kar, som underminerer tilliden til den danske model. Det er det offentliges opgave at feje for egen dør. Og jeg er glad for at kunne sige, at det gør vi alt for i København," siger Frank Jensen.

Sådan gør de i København
  • Københavns Kommune anvender både sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar i de kontrakter, der indgås med private virksomheder, der for eksempel skal bygge eller gøre rent for kommunen.
  • Sociale klausuler betyder, at der stilles krav om lærepladser.
  • Arbejdsklausuler betyder, at ansatte på arbejdspladsen skal have løn og arbejdsvilkår, som mindst svarer til den danske overenskomst på området.
  • Kædeansvar betyder, at en hovedentreprenør også har ansvar for, at klausulerne overholdes blandt underentreprenører.
  • En uafhængig kontrolenhed skal fra nytår kontrollere, at klausulerne overholdes.
  • Tidligere havde kommunen kun mulighed for en dialog med firmaet eller opsigelse af kontrakten, hvis en klausul blev brudt.
  • Som noget nyt får kommunen mulighed for at pålægge en virksomhed en bod, som udgør en procentdel af kontrakten eller tilbageholde dele af betalingen.

 

Kilde: København Kommune