Fortrydelsesordning Sådan får du efterløn

13. aug 2009

Hvis du tidligere har droppet at betale efterlønsbidrag og derfor ikke har ret til den ordinære efterløn, så kan du alligevel på visse betingelser nå at fortryde dit fravalg og få ret til efterløn.

Bruger du fortrydelsesordningen, vil efterlønnen som udgangspunkt blive mindre end efter den ordinære ordning.

Størrelsen på efterlønnen bliver nedsat med to procent af den højeste dagpengesats for hvert hele år, du ikke har betalt efterlønsbidrag. Perioder under et år bliver modregnet i forhold til antal hele måneder.

Der er igen andre betingelser, hvis du opfylder den såkaldte to-års regel, som blandt andet betyder, at du skal vente mindst to år med at gå på efterløn, efter du har fået dit efterlønsbevis, og du skal have arbejdet mindst 3.120 timer.
 
Du har mulighed for at få efterløn efter fortrydelsesordningen, hvis du:

- Er født den 1. juli 1960 eller senere.
- Skriftligt tilmelder dig ordningen senest på din 47-års-dag.
- Ikke kan opnå ret til efterløn inden folkepensionsalderen efter de almindelige regler.
- Betaler efterlønsbidrag i mindst 15 år.