Forsvaret trodser staten i sag om syg soldat

14. nov 2011
Forsvaret siger ja til, at en tidligere medarbejder har krav på godtgørelse for sine krigstraumer, selvom Arbejdsskadestyrelsen har sagt nej.

For første gang nogensinde vil Forsvaret give en psykisk syg veteran kompensation for krigstraumer, selvom jurister i Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen er lodret uenige.

"Glædestårerne løb ned af mine kinder, da jeg læste brevet. Det betyder uendeligt meget for mig, at der endelig er nogen, der tror på min historie," fortæller 37-årige Ruben Johansen, der i dag er førtidspensioneret konstabel.

Som 21-årig var han i krig på Balkan. Afrevne lemmer, konstante trusler fra serberne og sprængfarlige minefelter gjorde ham syg. Siden har fem læger og en psykolog uafhængigt af hinanden givet ham diagnosen post-traumatisk stress.

Det er en psykisk arbejdsskade, som Forsvaret nu anerkender, selvom både Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen igennem tre år hårdnakket har nægtet at udbetale en erstatning til krigsveteranen.

En god nyhed

I brevet til Ruben Johansen skriver Forsvaret sådan her:

"Forsvarets Personeltjeneste finder, at pågældendes nuværende psykiske problemer er opstået grundet de oplevelser, denne har været udsat for under udstationeringen tilbage i 1996 i Bosnien."

[pagebreak]

Og det er en god nyhed efter næsten tre års forgæves kamp mod systemet.

"Det er både modigt og sympatisk, at Forsvaret ikke bare vælger den nemme løsning og læner sig op ad Arbejdsskadestyrelsens vurdering," siger Mads Krøger Pramming, der er Ruben Johansens advokat.

Også formanden i Hærens Konstabel- og Korporalforening, Flemming Vinther, er positiv.

"Reglerne er meget rigide, når det kommer til psykiske arbejdsskader, så vi er glade for, at Forsvaret vælger at gå en anden vej. Når soldater ofrer sig for Gud, konge og fædreland, skal de også behandles værdigt, når de kommer hjem med en arbejdsskade - uanset om den er fysisk eller psykisk," siger han.

Jurister overtrumfer læger

Som nævnt har seks fagfolk givet Ruben Johansen ret i, at han er blevet syg af krig, men de lægelige konklusioner preller altså af på myndighederne.

"Jeg får det indtryk, at de hellere vil give 10 soldater for lidt i erstatning, end de vil give en soldat for meget," siger advokat Mads Krøger Pramming.

[pagebreak]

Forsvaret har nu bedt Arbejdsskadestyrelsen fastslå, hvor mange mén Ruben Johansen har, så han kan få udbetalt en økonomisk godtgørelse.

Forsvaret har nemlig en særlig erstatnings- og godtgørelses-ordning, der ikke sagsbehandler så firkantet som ASK.

For eksempel behøver en soldat ikke at fremvise en lægejournal, der dokumenterer, at soldaten har haft symptomer på post-traumatisk stress senest seks måneder efter hjemkomsten, for at få erstatning. Et krav, Arbejdsskadestyrelsen ellers står meget stædigt på.

Er det ikke uheldigt, at to statslige institutioner modarbejder hinanden?

"Forsvarets særlige erstatningsordning er et supplement til Arbejdsskadestyrelsens (ASKs) sagsbehandling. Hvis ASK anerkender en given lidelse og tilkender mén, vil det udløse samme mén-procent efter godtgørelsesordningen," forklarer kontorchef Jens Erik Stokkebye fra Forsvarets Personeltjeneste.

"Hvis ASK afviser lidelsen som en arbejdsskade, er der i godtgørelses-ordningen en efterfølgende mulighed for bedømmelse af lidelsen. Der er derfor ikke tale om, at institutionerne modarbejder hinanden. Tværtimod har Forsvaret et godt samarbejde med ASK."

Ny linie giver håb

Mads Krøger Pramming fra Elmer & Partnere har flere års erfaring med arbejdsskadesager, men han har aldrig hørt om fortilfælde som Rubens.

Han håber, at sagen betyder, at Forsvaret fremover vil være mere tilbøjelige til at godtgøre psykiske arbejdsskader, der er blevet afvist af myndighederne.

"Jeg ved ikke om Forsvarets behandling af Rubens sag er udtryk for, at man generelt vil anlægge en mildere vurdering, eller om man bare mener, at Ankestyrelsens afgørelse i den her enkelte sag er helt forkert. Men jeg vil da anbefale alle soldater, der har fået afslag fra Ankestyrelsen, at søge erstatning hos Forsvaret," siger Mads Krøger Pramming.

Ingen kommentarer

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) vil ikke udtalte sig om Ruben Johansens sag. Og så længe hans klage ikke er færdigbehandlet i Ankestyrelsen, vil ASK heller ikke uddybe, hvorfor styrelsen afviser en psykisk arbejdsskade, som Forsvaret anerkender.