20200808-175205-L-1920x1282we
(arkivfoto). Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Overblik: Disse projekter undersøger coronaens påvirkning af arbejdsmiljøet

7. sep 2020, 16:15
Frygt for smitte, påvirkning af mental sundhed og usikkerhed om jobbet. A4 Arbejdsmiljø har samlet en oversigt over de aktuelle forskningsprojekter om corona i relation til arbejdsmiljøet.

Coronakrisen har i vid udstrækning sat sine spor rundt omkring på de danske arbejdspladser, men hvad har den smitsomme sygdom konkret haft af betydning for arbejdsmiljøet?

A4 Arbejdsmiljø har samlet en oversigt over aktuelle forskningsprojekter fra ind- og udland om covid-19 i relation til arbejdsmiljøet. Overblikket følger her:

Forskningsprojekter

Trivsel og arbejdsfællesskaber under coronakrisen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Aalborg Universitet

Projektet, der er et samarbejde mellem NFA og Aalborg Universitet, undersøger, hvilken betydning coronakrisen har haft for arbejdsfællesskabet og trivslen i private virksomheder. Gennem 120 kvalitative interviews med ledere og medarbejdere i landets virksomheder skal forskere forsøge at finde svar på, hvordan coronaen udfordrer samarbejdet på arbejdspladsen. De første resultater forventes præsenteret i efteråret 2020. 

Virtuel ledelse under coronakrisen

Københavns Universitet og Copenhagen Business School

Forskere fra KU og CBS undersøger i forskningsprojektet, hvordan ledelser i virksomheder inden for industrien og institutioner håndterer udfordringer med virtuel leledelse under coronakrisen. En krise, hvor knap hver anden lønmodtager under coronakrisen har oplevet stress, usikkerhed om jobbet eller andre påvirkninger af det psykiske arbejdsmiljø. De første resultater viser, at der opleves en stigende produktivitet under krisen. Projektet blev igangsat den 15. april 2020 og forventes afsluttet i oktober 2020.

Undersøgelse af FOA-medlemmers arbejdsmiljø under corona

Københavns Universitet

Forskningsprojektet undersøger coronaens betydning for arbejdsmiljøet blandt FOA-faggrupper. Dels skal projektet kortlægge om medarbejdere føler sig tilstrækkeligt informeret om retningslinjer, adgang til værnemidler, test og risikohåndtering. Dernæst skal projektet kortlægge, hvilke faktorer der har betydning for, om ansatte frygter at blive smittet eller at bringe smitte fra hjemmet med på arbejde og omvendt.

Hver anden lærer frygter at tage coronasmitte med hjem

Københavns Universitet og Danmarks Lærerforening

Forskningsprojekt ser gennem en spørgeskemaundersøgelse nærmere på arbejdsmiljøet blandt lærere under coronakrisen. Projektet er endnu ikke afsluttet, men de foreløbige resultater viser, at godt halvdelen af lærerne frygter at smitte personer i hjemmet med covid-19 efter en arbejdsdag på skolen. Mere end en tredjedel frygter selv at blive smittet. De endelige resultater forventes præsenteret i løbet af de kommende måneder, fortæller Kirsten Nabe-Nielsen, der er en af forskerne bag projektet, til A4 Arbejdsmiljø.

'Stay Home'

Københavns Universitet, Aalborg Universitet, IT Universitetet og Arkitektskolen KADK

'Stay Home' er et tværfagligt forskningsprojekt, der undersøger danskernes trivsel under coronakrisen - herunder især hvilke krav mere hjemmearbejde og ophold i hjemmet stiller til vores boliger i fremtiden. Projektet skal dels give viden, som fremadrettet kan bruges i forbindelse med håndtering af familiekriser. Men projektet skal i høj grad også give arkitekter viden til indretningen af fremtidens hjem, der ser ud til at byde på mere hjemmearbejde. Projektet er støttet af Carlsbergfondet og løber til august 2023. 

Coronakrisens betydning for ude- og hjemmearbejdende samt hjemsendte

Aalborg Universitet

Forskningsprojektet fra Aalborg Universitet skal undersøge coronakrisens betydning for arbejdsliv og mental sundhed. Herunder hvilke positive og negative konsekvenser krisen har på længere sigt for arbejdsorganisering, arbejdsmiljøet, arbejds- og familiebalancen samt den mentale sundhed. Foreningen Velliv støtter projektet med tre millioner kroner. Projektet skal køre til og med foråret 2021.

Samarbejde og ledelse i en hverdag med hjemmearbejde

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 

I et komparativt studie har forskere fra DTU undersøgt danske og tyske lederes erfaringer med distanceledelse under coronakrisen på baggrund af besvarelser fra danske og tyske chefer. Der indsamles fortsat data til forskningsprojektet, men de første data viser, at danske ledere og medarbejdere er mere vant til at arbejde som et hold end deres tyske kolleger. Mod syd ses der en større tilbøjelighed til at nøjes med tekstbeskeder end videomøder.

Eksponering for biologiske agenser på arbejdspladsen

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Rapport sammenfatter resultaterne af et større EU-OSHA-forskningsprojekt og er rettet mod at øge bevidstheden om eksponering for biologiske agenser på arbejdspladsen. Derudover skal projektet forsyne beslutningstagere med central information om emnet. Projektet peger blandt andet på, at coronakrisen forstærker behovet for at beskytte arbejdstagerne mod eksponering af biologiske agenser gennem viden og forebyggelse.

Sygeplejerskers mentale sundhed i forbindelse med corona

DEFACTUM og Aarhus Universitet

Som en del af et større forskningsprojektet, hvor forskere fra DEFACTUM og Aarhus Universitet skal kortlægge sygeplejerskers mentale sundhed under coronakrisen, har man spurgt 1.200 sygeplejersker på tværs af landet. Her tegner der sig et billede af, at den mentale sundhed har været belastet under perioden med spidsbelastning, omend sygeplejerskerne var "glade for veludført arbejde og en tydelig ledelse". Forskerne har endnu ikke lavet dybdegående analyser af besvarelserne, hedder det. 

Tilliden til offentlige ledere stiger som følge af corona

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Ny undersøgelse blandt ca. 1.500 ledere, som Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har foretaget, viser, at godt halvdelen af lederne på eksempelvis plejehjem, børnehaver, sygehuse og skoler har oplevet en øget tillid fra deres topleder eller arbejdsgiver under forårets coronakrise. 12 procent har oplevet det modsatte.

Kender du til andre forskningsprojekter om corona i relation til arbejdsmiljøet, som vi ikke har fået med, så skriv til [email protected]. Vi opdaterer listen løbende.