Forskellen på unge og gamle er enorm

11. dec 2011
Hvis du er under, 35 år så er du upålidelig. Er du over 50, så vil du ikke lære nyt. Det mener danske virksomheder.

Unge medarbejdere er upålidelige, bliver hurtigere stresset og er dårlige til at omgås andre mennesker.

Samtidig vil ældre ansatte ikke vil lære nyt. De er mindre produktive og har dårligere helbred.

Man kan også tage de positive briller på:

For så er de unge kreative, gode til at omstille sig og de er hamerende gode foran en computer.

746 chefer giver deres bud

De gamle er tilgengæld en solid arbejdskraft. De er pålidelige, loyale og gode ledere og kan omgås kolleger og kunder på en god måde.

Det viser en undersøgelse, som arbejdsmarkedsforskere fra Aalborg Universitet har gennemført, og som er med i en ny bog, der udkommer til januar.

I undersøgelsen har 746 virksomheder svaret på i, hvor høj grad de opfatter medarbejdere henholdsvis under 35 år og over 50 år, som kreative, pålidelige og lærevillige.

”Resultaterne viser, at der er store forskelle på, hvordan virksomhederne ser på medarbejderne alt efter deres alder,” siger arbejdsmarkedsforsker Per H. Jensen.

For- og bagside af medaljen

Forskellene på aldersgrupperne er store. For eksempel mener hele 66 procent af virksomhederne, at de unge i høj eller meget høj grad er kreative, mens det samme kun gælder for 19 procent af de ældre medarbejdere.

Til gengæld er de ældre bedre til at klare stress, er mere loyale, er bedre ledere og er markant bedre til omgås andre mennesker på en fornuftig måde.

Hele 58 procent af de over 50-årige har ifølge virksomhederne i høj grad eller meget høj grad gode sociale færdigheder. Det samme gælder for sølle 22 procent af de unge.

Ældre taber mest

Selvom virksomhederne altså mener, at der er gode og dårlige sider ved både unge og ældre, så er det de gråhårede, der generelt taber mest på at blive puttet i kasser.

”Faren er, at arbejdsgiverne sorterer inden mødet med personen. De ansætter på dåbsattesten, selvom der er store individuelle forskelle,” siger Per H. Jensen.

Han peger på, at udviklingen på det danske arbejdsmarked generelt er til fordel for ældre medarbejdere, men at billedet ikke er entydigt.

Færre fysiske krav
Ældre ansatte får det lidt lettere, fordi flere jobs i dag stiller mindre fysiske krav end tidligere. Til gengæld rammer det dem, at de ikke opfattes som parate til at lære nyt, være kreative og bruge ny teknologi.

”Vi kan også se, at der er en gruppe af arbejdsløse over 55 år, som søger som vilde uden at få arbejde,” siger Per H. Jensen, der sammen med Jørgen Goul Andersen har redigeret bogen 'Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet - årsager og effekter'

Tallene i undersøgelsen stammer fra en større fælleseuropæisk undersøgelse fra 2009.