Formand kræver voldsdom til handskeforbrydere

6. apr 2012
Det er frisørmestrenes skyld, at frisørbranchen ikke kan finde ud af at bruge værnemidler. Noget forbandet vrøvl, siger mestrene. Frisørernes formand vil have grove overtrædelser af arbejdsmiljøet straffet som vold.

Frisører er alt for dårlige til at trække handskerne på, når de arbejder. Det resulterer hyppigt i kraftige eksemer og allergier.

Samtidig er kemikalier fra hårfarver, blegemidler og permanentvæsker under mistanke for at forsøge risikoen for at få visse kræfttyper og gøre det sværere at få børn.

I frisørverdenen er man enige om, at man står med et problem på hænderne.

Til gengæld hersker der vild uenighed om, hvem der har ansvaret, og hvad der er løsningen.

Frisører: Uansvarlige mestre

Formand for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund lægger skylden hos frisørmestrene.

”For at sige det meget, meget, meget mildt, så har vi at gøre med en uansvarlig mesterforening og mestre. Vi oplever gang på gang frisørmestre, der fortæller deres svende, at de ser ikke godt ud, hvis de bruger handsker,” siger Poul Monggaard.

"Så skal det gå galt i en branche. I virkeligheden begår de vold mod de mennesker, de har i deres brød," siger Poul Monggard.

Mestre: Uanstændigt angreb

Formanden for Danmarks Frisørmesterforening, Connie Mikkelsen, kalder angrebet ”uanstændigt”.

”Det er noget forbandet vrøvl. Ingen betaler for de rigtige handsker for derefter at fortælle deres ansatte, at de ikke skal gå med dem,” siger Connie Mikkelsen.

Hun er enig i, at det er mesterens ansvar, at de rigtige værnemidler er til stede på salonen.

”Det tror, jeg også, at de er i langt de fleste tilfælde. Men det må også være den ansattes opgave selv at tage vare på sin sundhed. Man kan slæbe en hest hen til et trug, men man kan trods alt ikke tvinge den til at drikke,” siger Connie Mikkelsen.

Vender efter brug

Det er en ny ph.d-afhandling, der får sindene i kog. 2.918 aktive frisører har fået kortlagt deres handskevaner gennem spørgeskemaer.

Hver anden bruger ikke handsker, når de vasker kemikalier ud af håret. Lige så mange dropper dem, når de laver lyse- eller mørke striber. 86,6 procent af frisørerne står med fingrene i vand mere end to timer om dagen.

Frisørmestrenes formand oplyser, at man gerne vil lave en fælles oplysningsindsats over for frisører og frisørmestre sammen med forbundet.

Det vigtigste skridt skal dog tages på uddannelserne, mener Connie Mikkelsen:

”Der skal laves en forståelse for, at man per automatik tager handskerne på, når man har med kemikalier at gøre. Hvis vi sætter ind på skolerne, betyder det, at det bliver en naturlig del af arbejdet, når den generation bliver svende og senere mestre.”

Frisører ønsker lovændring

Seniorforsker og forskningsleder ved Videncenter for Frisører og Kosmetikere, Heidi Søsted, peger ud over en holdningsændring på et behov for skrappere sanktioner over for frisører og frisørsaloner.

”På byggepladsen ved alle, at det koster, hvis man ikke tager hjelmen på (i form af bøder, red.). Det ville skabe en anden tilgang til brugen af handsker, hvis der på samme måde var noget på spil i frisørsalonerne,” siger Heidi Søsted.

Formanden for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, mener, at der er behov for langt mere vidtrækkende handlinger.

Grove overtrædelser skal straffes som vold

”Vi savner politiske opbakning. Det skal koste, hvis man ikke sørger for at bringe tingene i orden. Det er ikke nok med en bøde,” siger Poul Monggard.

Hvis Arbejdstilsynet konstaterer gentagne, grove brud på arbejdsmiljøet, mener Poul Monggard, at det skal betragtes som kriminel handling og straffes derefter.

”Det skal overdrages til politiet og behandles som en straffesag. Det her er legemsbeskadigelse. Det er vold mod folk, og det svarer til at pande folk ned. Derfor bør behandles efter straffelovens regler. Det er den vej det skal gå,” siger Poul Monggard i relation til den lovændring, han ønsker sig.