Forhandlinger i sneglefart

26. feb 2011
Regionerne er gået i tænkeboks efter at have modtaget nyt forslag til en reguleringsordning

27 timer senere er forhandlingerne om en overenskomst for sundhedsområdet stadig ikke rykket videre end til det første punkt på listen over uenigheder.

Ifølge avisen.dk oplysninger går forhandlingerne fremad i sneglefart. Parterne har nærmest sat hinanden skakmat.

Danske Regionerne forhandler med Sundhedskartellet, KTO, FOA og AC, der tilsammen repræsenterer de 120.000 sygepeljersker, læger, rengøringsfolk og sosuer, der arbejder i regionerne.

Men de kan ikke blive enige om den ny reguleringsordning, der skal binde lønnen i det private og i regionerne sammen. Det er Danske Regioners hovedkrav, at der skal laves en ny ordning.

I nat tog forhandlerne en 13 timers pause. Lønmodtagerne vendte tilbage klokken 14 i dag med et fælles udspil til en ordning, der sikrer medarbejderne mod at skulle betale lønstigninger tilbage, som de reelt ikke har fået.

Det udspil overvejer Danske Regioner nu. Fagforeningerne har sat som krav, at der ikke bliver forhandlet om andet, før man er enige om reguleringsordningen.

Hvis en ny reguleringsordning falder på plads, mangler der stadig store spørgsmål som løn og tryghed. Det har især FOA lagt vægt på på grund af de mange fyringsrunder, der har ramt sosu’erne på sygehusene.