- Det er på høje tid at få ryddet godt og grundigt op i lovgivning, lyder det fra Lisbeth Riisager Henriksen. Foto: Privatfoto.

Forfatter med opråb: Stop med at ydmyge de udsatte!

3. aug 2019, 11:21
Reformer af blandt andet førtidspension og kontanthjælp presser udsatte borgere og nedbryder den uarbejdsdygtige del af befolkningen, mener forfatter.

Der bliver udøvet strukturel vold mod samfundets svageste og mest udsatte. 

Det skriver forfatter og blogger Lisbeth Riisager Henriksen i en kronik i Weekendavisen.

Hun langer ud efter de reformer af førtidspension og fleksjob samt kontanthjælp og sygedagpenge, som skiftende regeringer har gennemført over de seneste år. 

- Vi har set eksempler på, at kroniske patienter med mange alvorlige diagnoser trods uarbejdsdygtighed og lægeattester på alle deres sygdomme er blevet holdt hen i ressourceforløb i årevis, selvom alt allerede er forsøgt i forhold til at udvikle deres arbejdsevne. Nogle er så syge, at de er nødt til at have en seng med i ressourceforløbet eller kun kan arbejdsprøves fem minutter ad gangen. Nogle har nået at dø, mens de har været parkeret i ressourceforløb (tallet var i 2016 mindst 65 døde ifølge Nordjyske), skriver Lisbeth Riisager Henriksen.

Hun mener, at kontanthjælpsloftet og 225 timers-regelen, i samspil med andre reformer på området har resulteret i langvarig parkering af mange varigt syge eller handicappede på kontanthjælp. Det selvom lovgiverne pointerede, at de ikke skal være på kontanthjælp.

Disse syge har ikke mulighed for at flytte sig ud af den fattigdom, som følger af ydelsesloftet for boligsikring med videre. 

Det handler ifølge Lisbeth Riisager Henriksen om penge. Reformen af den ordning der regulerer statens refusioner til kommunerne af udgifter til offentlig forsørgelse, sammen med budgetloven og finanspagten, har presset kommunerne så meget økonomisk, at de tager mere hensyn til økonomi og måltal end til en saglig vurdering af borgerens individuelle situation.

- Det er på høje tid at få ryddet godt og grundigt op i lovgivning og forvaltningspraksis og stoppe den strukturelle forråelse og vold. Der står titusindvis af menneskeliv på spil, skriver Lisbeth Riisager Henriksen.