20110510-132153-L-1920x1277we
Ifølge FRI bør man undersøge nærmere, om chrom er et problem i arbejdsmiljøet i forbindelse med miljøsanerings- og nedrivningsarbejde. (Arkivfoto). Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ingeniører opfordrer Arbejdstilsynet: Chrom i gammel maling bør undersøges til bunds

24. aug 2020, 16:30
Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI) opfordrer Arbejdstilsynet til at undersøge, om der findes chrom 6 i gammel maling i forbindelse med miljøsaneringsarbejde og nedrivningsarbejde. 3F og Dansk Byggeri er positivt indstillet i forhold til en undersøgelse.

Når det kemiske stof chrom 6 har været nævnt i arbejdsmiljømæssig sammenhæng, har fokus været på galvanoindustrien og folk, der arbejder med at svejse.

Men det er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt, mener Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI). 

Således anbefaler ingeniørforeningen, at Arbejdstilsynet, i forbindelse med et kommende forskningsprojekt, foretager nærmere undersøgelser af, om den chrom, man har fundet i gammel maling, er af den farlige slags, chrom 6.

LÆS OGSÅ: Ansatte risikerer lungekræft: Folketinget strammer reglerne for kræft­fremkaldende stof

FRI har således de senere år fundet store koncentrationer af chrom i gammel maling i forbindelse med miljøsaneringsarbejde og nedrivningsarbejde.

Derfor bør man få undersøgt, om man i fremtiden skal skærpe sikkerhedsforanstaltningerne i miljøsanerings- og nedrivningsbranchen for at skåne ansatte fra chrom 6, lyder opfordringen.

- Vi har taget virkelig mange prøver af overflader gennem de sidste 5-6 år. Vi kan se, at der er chrom i den gamle maling, men vi ved ikke, om der er tale om chrom 3 eller chrom 6, men det bør i hvert fald undersøges, siger Dorte Jørgensen, der er seniorkonsulent hos Niras og rådgiver for FRI, til A4 Arbejdsmiljø og tilføjer:

- Dernæst må man undersøge, om chrom i forbindelse med miljøsanerings- og nedrivningsarbejde er et problem i arbejdsmiljøet. Der bliver sat rigtig mange forskningspenge af nu med henblik på at beskytte de folk, der arbejder med svejsning af stål og inden for galvanoindustrien bliver beskyttet med en lav grænseværdi. Men ingen har hidtil haft fokus på, om vi også står med et problem inden for nedrivningsbranchen.

Indtil videre har der været meget fokus på galvanoindustrien og folk, der arbejder med at svejse, mens de mennesker, der står for nedrivningsarbejde, slet ikke bliver nævnt
Dorte Jørgensen, seniorkonsulent hos Niras og rådgiver hos Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Ikke nævnt med et ord

I et høringssvar skriver FRI, at 'der kan være udfordringer med at overholde grænseværdien ved nedrivningsarbejde og miljøsaneringsarbejde inden for bygge- og anlægsbranchen', men at det er 'uklart , hvor meget chrom 6, der frigives i luften under miljøsanering'.

Høringssvaret blev givet forud for fastsættelsen af den nye danske grænseværdi for chrom 6, som blev fastsat før sommerferien. Her blev grænseværdien for chrom 6 sat ned fra 0,005 mg/m3 til 0,001 mg/m3.

LÆS OGSÅ: Notat afslører: Så mange er blevet syge af kræftfremkaldende stof

Det betyder, at Danmark har en af de strammeste grænseværdier i Europa på linje med Holland og Frankrig.

Grænseværdien skal efter planen sættes yderligere ned til 0,00025 mg/m3 om fire år, medmindre der er tekniske eller økonomiske hensyn, der forhindrer det.

Det kommende forskningsprojekt, der skal revidere den nye grænseværdi, bør samtidig belyse eksponeringsfaren i flere brancher. 

- Vi har en hel branche af nedrivere, som står og arbejder med det her. Indtil videre har der været meget fokus på galvanoindustrien og folk, der arbejder med at svejse, mens de mennesker, der står for nedrivningsarbejde, slet ikke bliver nævnt, siger Dorte Jørgensen.

Må undersøges nærmere

Ifølge Flemming Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i 3F's Byggegruppe, bør man tage FRI's opfordring alvorligt. 

- Hvis FRI er kommet frem med ny viden, kan det give god mening at få set på, hvor stort problemet er, skriver han i et mailsvar.

Han understreger, at indånding af støv skal undgås, uanset hvilken slags støv, der er tale om.

- Ingen skal blive syge af at gå på arbejde. Inden et nedrivningsarbejde sættes i gang, skal bygherrens koordinator udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed, hvor information om farlig kemi skal indgå. Grundige forundersøgelser og arbejdsgiverens kemiske risikovurdering har stor betydning for, om et nedrivningsarbejde kan udføres forsvarligt, tilføjer han. 

Udmeldingen fra FRI kommer bag på Dansk Byggeri, da man i forarbejdet til en grænseværdi for chrom 6 har lavet et grundigt arbejde for at undersøge, hvor der findes chrom 6.

- Men hvis det viser sig, at der kan være chrom 6 i gammel maling, så må det undersøges, siger Mette Møller Nielsen, der er arbejdsmiljøchef hos Dansk Byggeri

- Vi er sammen med Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg i gang med at lave et hus for fortidens synder i stil med asbest-huset.dk, hvor vi informerer om håndtering af bly, asbest og måske chrom 6, hvis det viser sig at være et problem. Idéen er, at man på en let og intuitiv måde skal kunne få oplysninger om, hvad man gør som bygherre eller entreprenør, hvis man støder på nogle af de her farlige materialer, tilføjer hun. 

A4 Arbejdsmiljø arbejder på at få en kommentar fra Arbejdstilsynet, men tilsynet er ikke vendt tilbage før deadline. 

I oktober 2018 slog en række forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) alarm, da de vurderde, at den daværende grænseværdi for chrom 6 var alt for høj i forhold til, hvad der var sundhedsmæssigt forsvarligt.

Forskerne vurderede dengang, at cirka 200 ud af 10.000 personer, som er blevet udsat for den nuværende grænseværdi gennem et arbejdsliv, vil ende med at få lungekræft.

Chrom 6

  • I arbejdsmiljøet kan udsættelse for chrom 6 ske gennem indånding og ved direkte kontakt med huden.
  • Udsættelse for chrom 6 kan blandt andet føre til astma og allergi og i værste fald lungekræft.
  • Chrom 6 tilsættes legeret stål for at øge hærdbarhed og korrosionsbestandighed. Stoffet findes desuden i pigmenter og metalbelægninger.
  • Der er ingen øget sundhedsrisiko ved at arbejde med chrom 6, hvis medarbejderne er korrekt beskyttet.
  • Den nye danske grænseværdi for chrom 6 i arbejdsmiljøet lyder på 0,001 mg/m3. Dermed har Danmark sammen med Holland og Frankrig den strammeste grænseværdi i EU.

Kilde: Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriet.