Det er blandt andet landets industriteknikere, der af fagtoppen opfordres til at stemme ja til den nye aftale. Foto: Jacob Langvad Nilsson/NF/Ritzau Scanpix

Tomlen op fra de tre store: Stem 'ja' til industriaftale

10. feb 2020, 17:08
Bestyrelserne i både 3F, Dansk Metal og HK anbefaler deres medlemmer at stemme 'ja' til OK20-aftalen på industriområdet. Her er, hvad forbundene hver især fremhæver ved aftalen.

Det var nogle lettede chefforhandlere fra henholdvis DI og CO-industri, der kunne tørre sveden af panden og søndag eftermiddag fremlægge de overenskomstmæssige stentavler, der skal diktere løn- og arbejdsvilkår indenfor industrien i de næste tre år.

Men i modsætning til de hellige bud skal disse såkaldte protokollater, der tilsammen udgør overenskomstaftalen, godkendes af de godt 230.000 ansatte i industrien, som topforhandlerne Claus Jensen og Mads Andersen i de sidste fem uger har forhandlet på vegne af i Industriens Hus. 

Og her, et døgns tid efter fremlæggelsen af aftalen, har de største fagforbund i industrikartellet haft tid til at tage stilling til aftalen, og de kommer – ikke overraskende – med en klar anbefaling til deres medlemmer: stem 'JA'.

LÆS OGSÅ: Drama til det sidste i OK-forhandlinger: Her er topforhand­lernes reaktioner

- Uanset, hvor du er i dit arbejdsliv, så får du noget ud af den her aftale. Det er helt sikkert en aftale med mere til alle, og det er jeg stolt af. Jeg synes, at vi har landet et rigtig godt resultat og glæder mig over, at gruppebestyrelsen er enig med mig, siger Mads Andersen, formand for 3F Industri og næstformand i CO-industri.

3F udgør den største medlemsgruppe i forhandlingskartellet. Det betyder alt andet lige, at når gruppebestyrelsen i 3F Industri kommer med en ja-anbefaling, så går den ud til hele 98.500 industriarbejdere på 3F-overenskomst.

Fritvalgskontanter og fædrebarsel

Også Dansk Metals cirka 85.000 medlemmer er blevet opfordret til at stemme 'ja' af forbundets hovedbestyrelse, og det samme gælder for 30.000 medlemmer i HK Privat, der af sektorbestyrelsen ligeledes opfordres til at sige 'ja'.

Dermed har omtrent 213.000 ud af de godt 230.000 industriansatte, der på et senere tidspunkt skal stemme om gårsdagens forlig, fået en klar anbefaling fra deres faglige ledelse. 

Det helt store guldæg, der set med mange lønmodtagerøjne blev hevet hjem i forhandlingerne, er en styrkelse af den såkaldte fritvalgskonto. Den procentdel stiger nu fra fire procent til syv procent over de næste tre år.

Det drejer sig om en ret anseelig sum penge til lønmodtagerne, og det er formentlig derfor, at de ekstra procent nævnes som det første i alle de pressemeddelelser, som 3F, Dansk Metal og HK har udsendt efter indgåelsen af industriaftalen.

LÆS OGSÅ: Ny OK-aftale: AMR’er får samme ret til uddannelse som andre tillidsvalgte

Også en udvidelse af den øremærkede barselsorlov til mænd bliver fremhævet som et vigtigt ligestillingsfremskridt af alle tre forbund. Med tre ugers forhøjelse er der nu samlet set otte ugers betalt barselsorlov til fædre skrevet ind i overenskomsten.

Derudover er der små forskelle i, hvad de tre forbund vælger at fremhæve som de vigtigste forhandlingsresultater i de offentlige udmeldinger.

Forskel på fremhævede resultater

Dansk Metal lægger vægt på aftalens markante forøgelse af retten til løn under sygdom – fra de nuværende 9 uger til 14 uger. Dansk Metal fremhæver også, at arbejdsmiljørepræsentanter fremover har samme ret til uddannelse og adgang til it-faciliteter som tillidsrepræsentanter, samt at lærlinge fremover skal have ret til pension fra den dag, de fylder 18 år, fremfor når de fylder 20 år, som reglerne siger i dag.

3F's Industrigruppe nævner aftalens bedre uddannelsesmuligheder som noget af det første i deres ja-opfordring. Gruppebestyrelsen skriver, at ordningen ’Aftalt Uddannelse’, der blev indført som et midlertidigt tiltag i 2017, er blevet gjort permanent, og at man har forbedret mulighederne for uddannelse i tilfælde af opsigelse. Derudover lægger 3F vægt på de fem ugers længere løn under sygdom og en forbedring af de tillidsvalgtes vilkår.

HK Privats formand, Simon Tøgern, glæder sig også over, at opsagte medarbejdere får mulighed for at få op til fem ugers efteruddannelse med op til 85 procent af deres løn, efter at de er stoppet. Han fremhæver desuden, at parterne er blevet enige om at lave en overenskomst på it-området, og flere kurser til arbejdsmiljørepræsentanterne.

Dansk Metal og HK Privat nævner også, at mindstelønnen i overenskomsten, der i dag ligger på 119,65 kr. i timen, skal hæves med 2,50 kr. om året, altså i alt 7,50 kr. for hele den treårige periode.

3F-afdeling siger nej

Også centralledelsen i CO-industri godkendte mandag eftermiddag endegyldigt forliget. Den består af 49 repræsentanter fra 3F Industri, Dansk Metal, HK/Privat, Teknisk Landsforbund, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet, Serviceforbundet og Dansk Jernbaneforbund.

Dermed mangler kun det vigtigste, nemlig medlemmernes opbakning, før den nye aftale på industriområdet kan blive til virkelighed. 

Fagtoppen fik dog sent mandag lidt af en overraskelse, da formanden i 3Fs industrigruppe i Aalborg, Benny Vinther Jensen, udmeldte, at den nordjyske afdeling ikke kunne støtte om op om forliget.

- Vi har ikke fået de tilføjelser, som vi har sat næsen op efter, siger Benny Vinther Jensen til A4 Arbejdsliv.

Dermed tyder det på, at medlemmernes vedtagelse af aftalen ikke kommer til at gå så let, som fagtoppen håber. Forliget er sat til at træde i kraft 1. marts.