Forbered dig på syge børn og flere lukkedage

26. jul 2011, 20:42
Rekordbesparelser i vuggestuer og børnehaver vil fortsætte næste år i halvdelen af alle institutioner, siger landets børnechefer. Det vil give mere sygefravær blandt pædagogerne og flere lukkeuger, siger FOA.

Til næste år bliver der færre pædagoger og flere lukkedage i flere af landets børneinstitutioner. En ny undersøgelse viser, at det langt fra var nok med sidste års rekordbesparelser.

Fagforeningen FOA, som har mange af landets pædagoger og dagplejere blandt sine medlemmer, har i løbet af sommeren interviewet 70 af landets børnechefer.

Af dem fortæller 28, at de forventer at skulle gennemføre besparelser endnu en gang i 2012.

Dette sker ovenpå et år med et rekordstort antal besparelser. I danske vuggestuer og børnehaver er der blevet afskediget hele 4.500 fuldtidspædagoger bare på et år. Formand i FOA's pædagogiske afdeling Jakob Sølvhøj er bange for udviklingen:

"Vuggestuerne og børnehaverne kan snart ikke bære flere nedskæringer. Vi er ved at få en meget bekymrende situation. Det voldsomme pres på personalet går ud over omsorgen til det enkelte barn," siger han.

I undersøgelsen svarer hver femte børnechef, at de forventer at afskedige mere personale. To tilbagevendende løsninger som også nævnes er flere lukkedage og tidligere overflytning fra vuggestue til børnehave.

 

Mindre omsorg, flere snotnæser

Formand i Forældrenes Landsforening Lars Klingenberg siger, at det risikerer at gå ud over både børnenes videre skolegang og helbred:

"Sidste år så vi nogle historiske besparelser i børneinstitutionerne. Aldrig har så mange kommuner skåret så meget. At det nu ser ud til at fortsætte i dette spor, på trods af nedskæringerne, er helt uacceptabelt," siger han.

"Kommunerne saver den gren over, vi alle sammen sidder på, når de sender børn videre i skolesystemet, som ikke har fået faglig og social omsorg fra en tilstædeværende pædagog. Yngre børn i institutioner for større børn vil også betyde flere sygedage," spår han.

FOA vil have indført et nationalt loft for, hvor mange børn der maksimalt må være i en institution per pædagog - Konkret foreslår fagforeningen højst tre i vuggestuerne, seks i børnehaverne og ti børn per pædagog i landets fritidshjem.

Formanden i forældreorganisationen støtter fagforeningens forslag.

Men kommunerne er bange for, at sådan en begrænsning vil føre problemer med sig.

"Jeg tror desværre, at mange kommuner vil se en maksimumssgrænse for antallet af børn per pædagog som en lav barre, man kan stile efter, når man laver besparelser," siger Jens Mikkelsen (S), formand for Børne- og Undervisningsudvalget, i Albertslund Kommune.

Albertslund Kommune er en af de kommuner, som allerede har indført millionbesparelser på næste års budget.

Kommunen har vedtaget besparelser på 80 millioner kroner hvert år forrige år og sidste år.

"Det har været vigtigt, at vores kommune selv har kunnet bestemme tempoet og ikke har fået dikteret noget fra Christiansborg. Vi har fået lavet lokale besparelser, hvor det gav mening, men det gør altid ondt at gennemføre besparelser," siger formanden.

På grund af de effektive nedskæringer i kommunen, vurderer Jens Mikkelsen, at kommunen muligvis vil kunne tilbagerulle nogle af nedskæringerne på institutionernes åbningstid til næste år.