For lidt eller for meget i løn? Se reglerne

13. feb 2012
Har din arbejdsgiver udbetalt forkert løn til dig? Læs her, hvordan reglerne er.

Avisen.dk har spurgt advokat Kirsten Maxen fra Advokaterne Vestager. Hun har ført flere sager om efterbetaling af løn i retten.

Hvad sker der, hvis jeg har fået udbetalt for meget i løn?

Hvis du ikke var klar over, at du har fået for meget i løn, og man ikke kan forvente af dig, at du burde være klar over det, har du handlet i god tro. Så kan arbejdsgiveren ikke kræve pengene tilbage, selvom du har fået for meget.

Hvis du godt var klar over, at du har fået for meget i løn – eller i hvert fald burde være klar over det – har du handlet i ond tro. Så kan arbejdsgiveren kræve at få det beløb tilbage, som du har fået for meget i løn.

Det er op til retten at vurdere, om du har været i god tro eller i ond tro.

For eksempel har Leila Nielsen fået rettens ord for, at hun var i god tro, da hun over en længere periode fik udbetalt i alt 28.000 kroner for meget i løn.

Omvendt blev en medarbejder ved Aarhus Business College i 2010 dømt til at betale penge tilbage, efter at hun gennem næsten tre år havde fået udbetalt 8.000 kroner for meget i løn om måneden. Retten pointerede i denne sag, at medarbejderen burde have været klar over, at hun fik for meget i løn.

Det spiller også ind, om lønsedlen er til at gennemskue, og hvilken stilling du har. Er du for eksempel økonomichef eller ansat i bogholderiet, kan det lettere forventes, at du er klar over det, hvis du får for meget i løn. Omvendt kan der ikke stilles de samme krav til en almindelig medarbejder som for eksempel en pædagog.

Hvis jeg har fået for meget i løn, men har været i god tro, er det så et krav for at kunne beholde pengene, at jeg har nået at bruge dem i mellemtiden?

Nej, det er ikke en forudsætning, at du har nået at bruge pengene. Det er svært at afgøre, om det er netop de penge, du har fået udbetalt for meget, du bruger. Det eneste krav er, at pengene indgår i din almindelige livsførelse, for eksempel at de indgår på din almindelige bankkonto.

Har du tværtimod flyttet den løn, du har fået for meget, over på en anden, lukket konto, tyder det på, du er klar over, at du har fået for meget, og så kan arbejdsgiveren kræve at få pengene tilbage.

Hvad skal jeg gøre, hvis min arbejdsgiver kræver, at jeg betaler for meget i løn tilbage?

Gå ikke i panik. Kontakt din fagforening eller en advokat for at få hjælp, hvis du mener, du har ret til at beholde det, du har fået for meget i løn. Hvis du anerkender, at du skal betale pengene tilbage, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du betaler det hele tilbage på én gang. Sørg for at lave en afdragsordning, så tilbagebetalingen ikke kommer til for eksempel at spolere en hel månedsløn.

Hvad nu, hvis jeg har fået udbetalt for lidt i løn?

Så har du ret til at få udbetalt de penge, du har til gode. Det er der ikke nogen tvivl om. Den eneste undtagelse er, hvis der er gået meget lang tid, efter at du har fået for lidt i løn, før du gør opmærksom på det. Hvis du forholder dig passiv i for lang tid, mister du retten til at få pengene tilbage.