Fond smækker kassen i for næsen af Randers

9. sep 2013
Randers Kommune ville score over to millioner kroner ud af pulje til svage fleksjobbere, selvom kommunen ikke havde ansat en eneste.

En regelændring koster Randers Kommune op mod to millioner i bonus.

Kommunen havde ellers regnet med at kunne hente 25.000 kroner i fleksjob-bonus for hver af de 100 langtidsledige fleksjobbere, som kommunen ansatte. Penge fra en fond, der skal hjælpe særligt svage fleksjobbere i gang.

Men 7. august smækkede Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kassen i over fingene på arbejdsgivere, der presser stærke fleksjobberne ned i tid for at score bonussen.

Og det gør Randers Kommune, der vil give alle 100 ansatte løn for fem timer, selvom de er arbejdsprøvet til at kunne klare 12 timers arbejde om ugen eller mere.

Kommunen ser dog ud til få op mod 600.000 kroner med ud af fonden, på de 24 ansættelser, kommunen lavede inden regelændringen.

Tabet af fleksjob-bonus tager nu ikke modet fra Randers Kommune, der også sparer fire millioner kroner næste år ved at få statstilskud for ansættelse af de 100.

”Det går vi ikke så højt op i. Det er jo stadigvæk småpenge i den her sammenhæng. Det er ikke for at være arrogant. Det var bare en mergevinst, vi opdagede,” siger arbejdsmarkedschef Ole Andersen, der lægger vægt på, at projektet er positivt for både de ansatte og kommunekassen.

Kommune: Urimeligt vi ikke får pengene

Indtil august kunne arbejdsgivere søge om at få 25.000 kroner i belønning per fleksjobber, de ansatte under ti timer i mindst seks måneder.

Puljen var lavet af Regeringen og Enhedslisten for at hjælpe de svage fleksjobbere, der efter nye regler ikke får førtidspension men fleksjob, hvis de kan arbejde blot et par timer om ugen.

Randers stod til at hæve over to millioner kroner for de 100 ansatte, indtil Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse strammede op for at sikre, at pengene faktisk går til de svage.

I Randers Kommune er arbejdsmarkedschefen ikke helt tilfreds med, at pengene går udenom Randers' kasse. Også selvom det ikke er de svageste, Randers har ansat, men kun de langtidsledige, for de koster kommunekassen mest.

"Selvfølgelig er det urimeligt, at kommunen ikke får de penge, for de var meldt ud til at blive udløst, når man skabte job på få timer. Men de må åbenbart ikke have haft penge nok," siger han.

Randers Kommune har hen over sommeren ansat 40 fleksjobbere, og regner med at nå op på de 100 i løbet af to måneder.

Randers nåede at indberette 24 ansættelser, inden reglerne blev ændret. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har ikke endeligt opgjort, hvor mange af de 24, der kommer til at udløse de 25.000 kroners bonus.

Socialordfører Finn Sørensen fra Enhedslisten er tilfreds med, at der er blevet strammet op, så kassen er lukket fremover for lignende forsøg.

"Jeg har flere gange har stillet spørgsmål til beskæftigelsesministeren om misbrug af fleksjob-bonus, og jeg er glad for, at der er blevet lyttet," siger Finn Sørensen, der understreger at partiet stadig er modstander af selve fleksjobreformen.

"Vi sagde ja til at være med til en bonusordning for at hjælpe de svageste, men en ordning forslår jo som en skrædder i helvede i forhold til de problemer, reformen har skabt," siger Finn Sørensen.