Folkeskoler snyder elever

22. aug 2008
Eleverne i 38 folkeskoler får ikke den undervisning, som de har krav på. Det viser en opgørelse fra Skolestyrelsen.

Danske folkeskoler snyder elever for undervisning.

Skolerne planlægger nemlig færre undervisningstimer, end de skal ifølge loven, og derfor er 38 skoler blevet pålagt at afholde de timer, som eleverne er blevet frarøvet.

»Det er klart for mange. Folkeskoleloven er det eneste, der sikrer forældrene, at deres børn får den undervisning, de har krav på,« siger formand for Skole & Samfund, Thomas Damkjær Petersen.

Mangler penge

Ifølge Skolestyrelsen forklarer mange skoler sig med, at de har for få ressourcer, mens andre prioriterer færre timer med to lærere frem for flere timer med én lærer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Udover at skoler planlægger for få timer, vurderer Danmarks Lærerforening, at hver tredje skole jævnligt aflyser timer - primært på grund af mangel på vikarer.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, mener, at de manglende timer er udtryk for, at skolerne mangler penge.

»Det har selvfølgelig konsekvenser for eleverne, når skoler end ikke kan leve op til minimumstimetallet. Så er de jo langt fra at kunne tilbyde det vejledende timeantal i de enkelte fag.«

Ifølge loven skal en klasse mindst have 6.900 timers undervisning fra 1.-9. klasse, men Undervisningsministeriets vejledende antal timer er 7.440 klokketimer.

Sidste udvej

Formand for skolelederne, Anders Balle, mener, at antallet af undervisningstimer er et af de eneste steder, skolerne kan spare.

»Mange skoler har allerde skåret lejrskolen væk og sparet på nye bøger, og så er der kun antallet af timer tilbage at skrue på,« forklarer han.

Én af de 38 skoler, der har undervist for lidt, er Brønshøj Skole i København. Her forklarer skoleleder Jørgen Andersen, at det især kan være et problem at få råd til de praktiske fag som hjemkundskab og sløjd, hvor klasserne ofte må deles op i flere hold.

»Vi ville gerne have flere penge per elev, og når det nogle år er svært at få det til at hænge sammen, vil forældrene jo gerne, at vi prioriterer de boglige fag,« siger Jørgen Andersen.

faktaboks

Timetal i folkeskolen

I alt skal hver skoleklasse undervises 6900 klokketimer fra 1.-9. klasse, men Undervisningsministeriets vejledende timeantal er 7440 klokketimer.

De 38 skoler som underviser færre timer, end folkeskoleloven kræver, er fordelt på 21 kommuner i hele landet. Der er godt 1600 folkeskoler i Danmark.