Folkepension, ATP og SP

7. aug 2009

Folkepensionen er den ”løn”, alle danskere har ret til at modtage, når de bliver gamle og har sagt farvel til arbejdslivet. Alt efter, hvornår du er født, kan du få folkepension fra du er 65-67 år.

Du kan godt arbejde, selv om du er blevet pensionist, men så bliver pensionen reguleret, så du ikke modtager så meget. Det gælder også, hvis du får penge fra en arbejdsmarkedspension eller andre pensionsordninger.

Omvendt kan du få forskellige tillæg, hvis det er småt med pengene, for eksempel hvis du er enlig eller har udgifter til medicin og behandling.

ATP står for ”arbejdsmarkedets tilægspension”. Det er en tvungen pensionsopsparing, som man får udbetalt med et fast beløb om måneden eller en gang om året, når man går på pension. Er du lønmodtager eller på overførselsindkomst, skal du som udgangspunkt betale. Hvis du er selvstændig, på efterløn o.l. er det frivilligt.

Der er fastlagte takster, alt efter om du er offentligt eller privat ansat. Men selv skal du kun betale 1/3 af beløbet. Resten skal din arbejdgiver betale.

SP står for ”særlig pensionsopsparing”. Det var en opsparing, som alle skulle betale til – 1 procent af lønnen før skat – fra 1998 til 2003. I 2004 blev ordningen sat på pause, og i 2009 kunne man så få hele sin opsparing udbetalt, eller man kunne vælge at lade den stå og trække rente, til man går på pension.