Fogh: Mørke skyer trækker op

7. okt 2008
Det var i skyggen af finanskrisen, bandekrig og et presset boligmarked, at statsministeren tirsdag middag talte ved Folketingets åbning.

 

"Mørke skyer er ved at trække op i horisonten," lød det fra Anders Fogh Rasmussen, da han talte fra Folketingets talerstol om de udfordringer, som regeringen står over for i det kommende Folketingsår.

Trods bankkrak, faldende boligpriser, høje oliepriser og dyre fødevarer, så skal Danmark være et trygt samfund at leve i, lød det fra statsministeren, der lovede, at regeringen derfor vil skabe ro om den finansielle sektor og styrke tilsynet med bankerne.

Derudover skal danskernes økonomiske tryghed bevares, og der skal skaffes mere arbejdskraft.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Anders Fogh lagde også op til at ventelisterne for behandling i sundhedssystemet skal nedbringes, at regeringen skal fortsætte den stramme udlændingepolitik og styrke integrationen.

"Vi vil fastholde en konsekvent retspolitik og slå ned på bander. Vi vil føre en håndfast kamp mod terrorisme og løse vore del af ansvaret," lovede statsministeren, bl.a. med tanke på den danske indsats i Afghanistan.

Han roste hovedparten af de danske pengeinstitutter, som opfører sig hæderligt, forvalter indskydernes penge med omhu og ikke kaster sig ud i spekulative forretninger, mens han langede ud efter de enkelte brådne kar i banksektoren.

Statsministen lagde op til en håndfast indsats for at genskabe tillid og stabilitet på kapitalmarkedet og lovede at føre en solid og stabil økonomisk politik for at ride stormen af. Det skal ske ved at videreføre en stabil finanspolitik, videreføre skattestoppet og forstærke indsatsen for at skaffe mere arbejdskraft.

"Vores største udfordring er manglen på arbejdskraft. Også selvom ledigheden skulle stige lidt. Der mangler folk - både i private virksomheder og offentlige institutioner. Manglen på medarbejdere koster tab af produktion, tab af velstand, tab af velfærd," sagde Anders Fogh Rasmussen.

Han kaldte det en tvungen opgave at skaffe mere arbejdskraft og lagde op til handling nu.

"Det er et barskt valg. For enten må vi acceptere et tab af velstand og velfærd som følge af mangel på arbejdskraft. Eller også må vi skaffe mere arbejdskraft. Enten ved at de, der allerede er på arbejdsmarkedet, arbejder noget mere. Eller ved at flere kommer ud på arbejdsmarkedet og væk fra passiv offentlig forsørgelse," sagde statsministeren.

Han opfordrede Folketinget og arbejdsmarkedets parter til i fællesskab at løse opgaven og pegede blandt andet på nedbringelse af sygefraværet som et middel. Desuden lagde statsministeren op til en modernisering af dagpengesystemet, der skal indrettes, så de ledige får hurtigere tilbud om job.

"Til gengæld kan dagpengeperioden være kortere, så de ledige ikke bliver låst fast på passiv overførsel, men kommer hurtigere i arbejde," sagde Anders Fogh Rasmussen.

I den offentlige sektor vil han gøre det mere attraktivt at øge arbejdstiden, dels ved at udnytte overenskomsternes nye muligheder for øget arbejdstid, dels ved at tilskynde deltidsansatte til at gå op i tid.

"Og vi indfører en seniorbonus til medarbejdere, som vil blive længere tid på arbejdsmarkedet," stillede statsministeren også i udsigt.

Han så endvidere frem til, at lønkommissionen med sit fokus på løn og ledelse kan yde et bidrag til rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere i den offentlige sektor, ligesom statsministeren ville skabe bred samling om ønsket om at øge den samlede arbejdstid i det danske samfund.

Det ønske skal understøttes af en skattereform, der sænker skatten på den sidst tjente krone.

"Det skal kunne betale sig at få overarbejde udbetalt som løn i stedet for at afspadsere. Det skal kunne betale sig at blive længere tid på arbejdsmarkedet," sagde statsministeren.

Specielt på sygehusene er manglen på arbejdskraft udtalt, og her lagde Anders Fogh Rasmussen op til at tiltrække kvalificeret sundhedspersonale fra udlandet og sætte turbo på initiativer, som kan fremme fleksible uddannelser og fleksibel arbejdsdeling inden for sundhedsvæsenet.

/Newspaq/

faktaboks