Førtidspension Her er reglerne

7. aug 2009

Hvis du ikke længere kan arbejde, fordi din arbejdsevne (LINK) er varigt nedsat, har du mulighed for at få førtidspension.

Du kan ikke få førtidspension, hvis det kun er i en periode, du ikke kan arbejde. Men du må gerne arbejde i et vist omfang, selv om du får førtidspension.

Pensionens størrelse afhænger blandt andet af, hvilke indtægter du har, og om du har en ægtefælle eller samlever.

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få førtidspension. Kommunen kigger på uddannelse, joberfaring, jobønsker og ikke mindst på dit helbred.

Hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering behandling eller revalidering, så du selv kan forsørge dig ved et almindeligt job eller et fleksjob, kan du ikke få førtidspension.

Du skal være fyldt 18 år for at få førtidspension og kan være på førtidspension, indtil du går på folkepension. Hvornår det er, afhænger af, hvornår du er født, men det er enten som 65- eller 67-årig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her