Flyv til jobsamtale i udlandet og scor 2.000

7. jun 2012
EU vil støtte arbejdsløse unge i at søge job i andre EUlande. Derfor kan man fremover få penge til at tage til jobsamtale og flytte til et andet EUland.

Tag til jobsamtale i Barcelona, London eller Berlin - og få flybilletten betalt.

Sådan lyder det gavmilde tilbud fra Europa-Kommissionen, der har søsat et nyt projekt, som skal få arbejdsløse unge til at søge blandt mere end en million ledige job i Europa.

Ordningen betyder, at unge mellem 18 og 30 år kan få omkring 2000 kroner til at tage til jobsamtale i et andet EU-land. Får man jobbet, smider EU yderligere mellem 4.500 og 9.000 kroner oveni til at hjælpe med flytningen.

”Det er et positivt tiltag, der udvider mulighederne for, hvor man kan søge job som arbejdsløs ung,” siger Emilie Turunen (SF), medlem af Europa-Parlamentet.

Europa-Kommissionen satser på, at tiltaget kan være med til at afhjælpe den galopperende ungdomsarbejdsløshed i Europa.

1,2 millioner ledige job

I Danmark er det Aarhus Kommune, der står for at administrere ordningen, som gælder alle EU-borgere i alderen 18-30.

”Det giver mulighed for, at man kan supplere sin almindelige jobsøgning med at søge i EU og endda få støtte til det,” siger Ea Nielsen, sekretariatschef i Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune.

Hun påpeger, at der, trods den høje arbejdsløshed, er masser af ledige jobs rundt i Europa.

På den europæiske jobportal Eures er der pt. flere end 1,2 millioner ledige job.[pagebreak]

”Der skulle nok være nogen i Danmark, der kunne passe ind i et af de job, men mange kender ikke muligheden,” siger Ea Nielsen, der forventer, at 'nogle hundrede' danskere kommer afsted i løbet af det næste år.

I Aarhus Kommune ser man især ordningen som en hjælp til unge, der skal finde deres første job efter endt uddannelse.

Ideen bag Europa-Kommissionens tiltag er, at der i nogle EU-medlemslande kan være mangel på en bestemt gruppe medarbejdere, som er arbejdsløse i andre medlemslande.

Som eksempel nævner Ea Nielsen fra Aarhus Kommune, at der for tiden er masser af ledige job for sygeplejersker i både Sverige og Tyskland.

5.000 unge skal ud at flyve

I løbet af i år og næste år er det planen, at 5.000 unge skal have støtte til at finde job i et andet EU-land. Det er der sat cirka 30 millioner kroner af til på EU-plan.

Europa-Kommissionen planlægger at udvide ordningen yderligere i løbet af de kommende år, og kommissionen ser projektet som en afprøvning af ideen om at udvide samarbejdet mellem medlemslandenes jobcentre yderligere.

På EU-plan er ungdomsarbejdsløsheden på 22 procent, viser tal fra Europa-Kommissionen. Det svarer til, at over 5 millioner unge europæere er arbejdsløse.

Mens Danmark klarer sig relativt godt med kun 5 procent arbejdsløshed blandt unge, ligger lande som Italien, Spanien og Portugal op mod 50 procent.

Fakta
  • Unge i alderen 18-30 kan få mellem 1.500 og 2.250 kroners tilskud til at tage til jobsamtale i et andet EU-land. Det er ikke et krav, at man er arbejdsløs.
  • Derudover kan man få mellem 4.500 og 9.000 kroner i støtte til at flytte, hvis man får jobbet.
  • Ordningen giver også små og mellemstore virksomheder mulighed for at søge støtte til at oplære nye medarbejdere, der er ansat gennem ordningen. Det kan for eksempel være ved at sende den nye medarbejder på sprogkursus.
  • Det er en forudsætning for EU-støtten, at der er tale om en stilling af mindst seks måneders varighed.