Flere udsatte børn søger om fritidspas

13. okt 2009
Det har været en succes at forære 2.000 fattige børn et fritidspas, siger socialministeren.

Børn er oversete ofre for finanskrisen. De bliver socialt udstødte, hvis ikke de får hjælp, advarer forskere, pædagoger og  humanitære organisationer.

Derfor har der været behov for at forære fattige børn et såkaldt fritidspas, der giver dem 1.000 kroner til at betale for et kontingent i en fritidstilbud.

Fritidspasset er en succes, konkluderer Socialministeriet, der som forsøg de seneste par år har tilbudt 17 kommuner penge til fritidspas. 2000 børn har haft gavn af det.

”Både socialt, fysisk og mentalt har især udsatte børn og unge har stor gavn af at deltage i fritidsaktiviteter, som fritidspasset hjælper med at give adgang til,” siger indenrigs- og socialminister Karen Ellemann.

I Århus Kommune har et stigende antal familier i forsøgsperioden benyttet sig af tilbuddet.

Enlige forsørgere

”Det er typisk enlige forsørgere og familier, hvor begge forældre er ledige og på understøttelse, der benytter sig af det,” siger Morten Pedersen, fuldmægtig i kommunens sports- og fritidsforvaltning.

Derfor har Århus Kommune ansøgt Socialministeriet om midler til at fortsætte ordningen efter nytår. Der er endnu ikke kommet svar.

"Vi skal  i de kommende satspuljeforhandlinger diskutere, hvordan vi kan bygge videre på erfaringerne fra forsøgene,” lover indenrigs- og socialministeren.

Behov for massiv satsning

Pædagog og konsulent René Meyrowitsch mener, at der bør satses massivt på støtte udsatte unge. For som følge af den stigende ledighed, er børnene blevet mere udsatte, mener han.

For 24 år siden lavede han en pilotundersøgelse, der viste hvordan forældres arbejdsløshed påvirker børn.

”Det mest gennemgående træk i undersøgelsen var, at børnene følte sig utrygge, var mere sårbare og aggressive. De var kontaktsøgende i forhold til voksne, men ville lege alene. Disse alvorlige konsekvenser er et tabu under denne krise. Vi glemmer børnene,” advarer han.