Flere psykisk syge ender på kontanthjælp

25. dec 2013, 04:00
I seneste år har vi set en voldsom stigning i folk med psykiske sygdomme blandt kontanthjælpsmodtagere, siger professor. Det bliver værre næste år, når kontanthjælpsreformen rammer mange.

Der er stort politisk fokus på at holde arbejdsløsheden nede. Det skal nemlig kunne betale sig at tage en uddannelse og et arbejde.

Men de, der laver loven, er ofte blinde for, hvad de også sætter i gang, når de presser kontanthjælpsmodtagere økonomisk.

Det siger Finn Diderichsen, professor Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU.

Ifølge ham øger økonomiske pisk risikoen for, at kontanthjælpsmodtagere udvikler psykiske lidelser. Og det er netop et billede, der tegner sig for tiden, siger han.

”I de senere år har vi blandt andet set en voldsom stigning i folk med psykiske problemer blandt kontanthjælpsmodtagerne. Det er typisk en langvarigt arbejdsløs gruppe, som helt klart er blevet sygere inden for de senere år,” siger Finn Diderichsen.

Og i takt med, at regeringen fra nytår strammer grebet om kontanthjælpmodtagere, kan det meget vel forværre billedet, siger Finn Diderichsen.

Økonomisk pisk og depressioner

Der findes ingen opdaterede tal for udviklingen i psykiske sygdomme blandt kontanthjælpsmodtagere. SFI's nyeste er fra 2006 før finanskrisen.

Men der er en veldokumenteret sammenhæng mellem at være arbejdsløshed og at udvikle psykiske lidelser. Her spiller den økonomiske usikkerhed en stor rolle.

Og landsformanden for SIND, Knud Kristensen, der også sidder i regeringens psykiatriudvalg, er ikke i tvivl om, gruppen af blandt andet kontanthjælpsmodtagere er blevet meget presset i de senere år.

Her har man set en stigning antallet af personer med psykiske sygdomme i Danmark. Og det er sandsynligt, at der er en særlig stor stigning blandt kontanthjælpsmodtagere, siger Knud Kristensen:

”Du kan se det som et resultat af førtidspensionen, hvor man stort set har smækket kassen i,” siger Knud Kristensen.

Mange af dem, der tidligere ville have fået en førtidspension, havner i dag på kontanthjælp. I princippet skulle de videre i et såkaldt ressourceforløb. Men det er i virkeligheden meget få, der får det.

”Derfor må de mennesker, der ikke længere kan få førtidspension, næsten alle sammen være på kontanthjælp,” siger Knud Kristensen.

Farvel til 10.500 kroner per måned

Landsformanden for SIND mener også, at kontanthjælpsreformen, der får effekt fra nytår, vil gøre det sværere at være på kontanthjælp for rigtigt mange.

Når den er fuldt indfaset, kan en person, der i dag er berettiget til kontanthjælpen på 10.500 kroner før skat, miste  det fulde beløb, hvis han eller hun bor sammen med en kæreste, der tjener over 23.000 kroner om måneden.

”Der er ingen tvivl om, at der vil være flere psykisk syge kontanthjælpsmodtagere, som får forværret deres situation,” siger han.

Seniorforsker ved SFI Henning Bjerregaard Bach er enig i, at der fremadrettet vil være en stigning i antallet af folk med psykiske lidelser inden for kontanthjælpssystemet.

Han siger, at førtidspensionsreformen, kanaliserer unge over i kontanthjælpssystemet.

”Op imod halvdelen af de unge, der før kom på førtidspension, kom med en psykisk diagnose. De vil optræde i kontanthjælpssystemet. Og de kommer jo ikke alle sammen ind i et rehabiliteringsforløb. Det tror jeg ikke,” siger Henning Bjerregaard Bach.