Flere polakker i danske fagforeninger

28. nov 2012, 10:10
Mens danske medlemmer fordufter, melder flere østarbejdere sig ind i danske fagforeninger. Den danske fagbevægelse skal fremover organisere flere udlændinge, lyder meldingen fra 3F.

Betonarbejdere, skovhuggere og rengøringsfolk må i stigende grad vænne sig til at omtale kolleger med pas fra østlande som kammerater frem for skruebrækkere og løntrykkere.

Mens antallet af danske medlemmer i 3F har været faldende, er antallet af medlemmer af østeuropæisk etnicitet steget fra 2011 til 2012.

Det viser en opgørelse foretaget af Avisen.dk på baggrund af tal fra 3F.

Ifølge forbundsformand Poul-Erik Skov Christensen peger tallene på, at "det går i den rigtige retning".

"Det er vores ambition at organisere alle, der arbejder inden for vores områder - uanset hvor de kommer fra. Og jeg er sikker på, at der er meget mere at komme efter," sige han.

Minister: Meld dig ind, hvis du bliver snydt

Det er især polakker, som fylder i medlemsstatistikken, mens medlemmer med oprindelse i Rumænien tegner sig for den største procentvise stigning.

Stigningen er dels resultat af en øget rekrutteringsindsats fra 3F, dels at flere østeuropæere bosætter sig permanent i Danmark og får job i danske firmaer - for eksempel i byggebranchen.

Det er en stående ambition i 3F - der er Danmarks største fagforbund, at medlemslisterne fremover skal tælle flere ved navn Pavel, Oleg eller Wojciech.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) mener også, at flere østeuropæere bør søge beskyttelse under de røde danske faner.

"Jeg vil opfordre udenlandske arbejdstagere, der bliver snydt, til at melde sig ind i danske lønmodtagerorganisationer," siger hun på baggrund af den senere tids afsløringer af lønfusk blandt polske underentreprenører i byggebranchen.

Forbinder fagforeninger med kommunistiske diktaturer

Også Det Faglige Hus oplever en støt tilgang af medlemmer af østeuropæisk oprindelse.

"Der har i de senere år også været en del indmeldelser af udenlandske lønmodtagere og ikke mindste personer, der har polsk og rumænsk oprindelse. Disse medlemmer er typisk er beskæftiget inden for byggeri, landbrug, frugtavl og i vid udstrækning avisomdeling og rengøring," siger landsformand Johhny Nim.

Ifølge Poul-Erik Skov Christensen har det været vanskeligt at løbe rekrutteringen af østarbejdere i gang.

"Vi oplever store forbehold, og det skyldes nok, at mange østeuropæere traditionelt har oplevet stat og fagforening som to sider af samme sag. Men jeg tror, at de mange eksempler på udenlandske ansatte, der bliver snydt og bedraget af deres arbejdsgivere, får flere til at anerkende værdien af en dansk fagforening," siger han.

Bliver udkonkurreret af landsmænd

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen er medlemskab af en dansk fagforening især for migrantarbejdere forbundet med stor risiko.

"De stiller sig i realiteten på samme side som de danskere, de tidligere har udkonkurreret - og er dermed selv i fare for at blive udkonkurreret af landsmænd, som ikke er organiseret," siger professoren fra Aalborg Universitet.

Netop den barriere forhindrer Malerforbundet i at forfølge ambitionen om flere østeuopæiske malersvende.

"Migrantarbejderne er i realiteten ikke potentielle medlemmer, for i det øjeblik, vi går ind og overenskomstdækker deres virksomheder, er de ikke længere økonomisk profitable - og så ryger de hjem," siger Bo Rosschou, der er formand for Malernes Fagforening i København.

Flemming Ibsen forventer dog, at medlemstilstrømningen af østeuropæere i danske fagforeninger vil fortsætte.

"Men det kræver, at man anlægger en lidt mere venlig stil, så de rent faktisk føler sig velkomne. Det er jo ikke et særlig flatterende billede, som for eksempel 3F maler af polakker," siger han.

Så mange er allerede organiseret

Medlemmer af 3F med Østeuropæisk etnicitet - fordelt på de seks største oprindelseslande.

 

Oprindelsesland

2011 2012

 

Polen

 

3.104

 

3.323

Eks-

Jugoslavien

 

2.247

 

2.076

Bosnien-

Herzegovina

 

2.141

 

1.930

 

Rumænien

 

757

 

1.003

 

Makedonien

 

639

 

635

 

Litauen

 

378

 

449

Ialt 9.266

 

9.416


 


 

3F medlemmer

ialt

366.620 344.396

Andel fra

østlande

2,5 pct.

 

2,7 pct.

 

 

Kilde: 3F og Danmarks Statistik. Tallene er opgjort i henhv. feb. 2011 og feb. 2012.