20200622-102213-L-1920x1280we
Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten er alle positive over for, at borgere i et andels-fællesskab kan overtage virksomheder med garanti fra staten (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Flere partier er positive overfor statslig andelsgaranti

29. aug 2020, 08:15
Flere partier er positivt indstillet på forslaget om, at staten skal stille en garanti på 80 procent til medarbejdere, forbrugere eller borgere, der etablerer et andelsselskab med henblik på at videredrive en virksomhed, der er presset af coronakrisen. Men der er også flere betænkeligheder.

Partier fra begge fløje af Folketinget er positive over for et forslag, der kan styrke andelstanken efter at en virksomhed er gået ned som følge af coronakrisen.

Det er Demokratisk Erhverv og Kooperationens forslag om en statslig andelsgaranti på 80 procent til medarbejdere, forbrugere og borgere, der etablerer et andelsselskab som vækker sympati.

Et decideret "ja" for forslaget her og nu kan dog ikke opstøves hos ret mange af partierne. Men både fra venstre- og højrefløjen er man positivt indstillet på at se nærmere på idéen.

Klarest i spyttet er Enhedslisten. 

- Enhedslisten støtter ideen om demokratiske virksomheder, og vi støtter umiddelbart dette forslag, og vil gerne kigge nærmere på de fine detaljer. Det er klart, at man i begyndelsen er afhængige af hjælp fra staten, men som vi har set andre steder, bliver den demokratiske branche efter noget tid selvkørende. Ideen om, at medarbejdere og forbrugere kan drive kriseramte virksomheder videre har vi jo set i andre europæiske lande, hvor det har været en stor succes, som har reddet titusindvis af jobs, siger Victoria Velasquez, der er erhvervsordfører for Enhedslisten.

LÆS OGSÅ: Når hjælpepakkerne løber ud: Statslig andelsgaranti kan redde virksomheder

- I en økonomi, hvor penge ikke først og fremmest tjenes på arbejde, men gennem afkast på kapital, så vil fælleseje i økonomien også være et vigtigt fordelingsredskab før skat mod den voksende økonomiske ulighed, tilføjer hun.

Hos SF vil man meget gerne fremme medarbejdereje og –styre, ligesom SF allerede har fremlagt et beslutningsforslag i Folketinget, hvor partiet arbejder videre med modeller, forklarer SF's erhvervsordfører Lisbeth Bech-Nielsen.

- Vi er positive overfor garantistillelse under de rigtige betingelser. Vi vil også se på elementer fra det konkrete forslag, men vi kan ikke sige ja til forslaget, som det ligger. Jeg er i forvejen interesseret i at se på Vækstfondens arbejdsområde, og hvad det er de skal investere i, siger Lisbeth Bech-Nielsen til A4 Arbejdsliv.

'Økonomiske støtte bør have grønt, demokratisk sigte'

Ifølge Demokratisk Erhverv og Kooperationen er forslaget tænkt som "endnu et værktøj i værktøjskassen" i virksomhedernes kamp om at holde sig oven vande under coronakrisen. Det skal være et supplement, nu hvor lønkompensationsordningen udfases fra dags dato. Omend virksomheder, der er tvangslukket eller berørt af grænselukninger, rejsevejledninger eller forsamlingsforbud fortsat kan få hjælp af staten frem til 31. oktober.

Alternativets leder, Josephine Fock, mener principielt, at statens økonomiske støtte under coronakrisen bør have et grønt og demokratisk sigte og taler også varmt om forslaget.

- Vi vil meget gerne være med til at se på forslag, der understøtter den tankegang, lyder det fra Josephine Fock. 

På den anden side af det værdipolitiske spektrum hos Dansk Folkeparti er man heller ikke afvisende.

- Det kunne være sundt med en politisk diskussion om, om der skulle mere fokus på den her type virksomhed. Ligesom det kunne være interessant at se på, om vi kan få Vækstfondens engagement til at dække bredere, siger Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti og tilføjer: 

- Jeg støtter, at vi får undersøgt, om ikke det kunne være en god ting at få sat skub i det her med tanke på, at vi skal lave en hjælpeindsats, der går på flere ben i forhold til at understøtte og hjælpe danske arbejdspladser.

Både crowfunding og crowdlending, hvor almindelige danskere hjælper virksomheder med finansiering, kan være et godt alternativ, når det handler om at hjælpe virksomheder med at skaffe penge.
Erhvervsministeren, Simon Kollerup (S)

Hans Kristian Skibby har også betænkeligheder ved, at forslaget lægger op til, at der også skal kunne gives en statslig garanti til andelsselskaber, der kun ejer dele af en virksomhed.

- Skal det være sådan, at nogle har en garanti, som andre ikke kan få, fordi det ikke er et andelsselskab? Måske ser jeg nærmere at modellen kunne drage nytte, der hvor der ikke er en stor forskelligartet ejerkreds med forskellige selskabsformer. Dertil agerer nogle af de her virksomheder på markeder, som har mere eller mindre almindelige ejerkredse, og hvis de skal konkurrere med dem, så skal det sikres, at der ikke skabes ulige konkurrencevilkår, siger Hans Kristian Skibby til A4 Arbejdsliv. 

Virksomheder skal leve op til krav

De Konservative er betænkelige ved, at forslaget udfordrer virksomheders ejerstruktur:

- Vi har noteret os, at man ved dette forslag udbygger den garantiordning, som i dag findes – men at man ikke skal kunne dokumentere et omsætningstab, hvorfor flere virksomheder vil indgå i det. Vi støtter bestemt op om medarbejderejede virksomheder, men det må være virksomhedens egen beslutning og ikke statens garantifordel, der afgør, hvilken ejerstruktur virksomheden skal have, skriver den konservatives erhvervsordfører, Mona Juul, til A4. 

Erhvervsminister Simon Kollerup (S), skiver i en mail til A4 Arbejdsliv om forslaget:

- Det er regeringens holdning, at både crowfunding og crowdlending, hvor almindelige danskere hjælper virksomheder med finansiering, kan være et godt alternativ, når det handler om at hjælpe virksomheder med at skaffe penge. Vækstfonden har da også allerede en række initiativer, der netop gør det mulig at investere i for eksempel lokale virksomheder på den måde. 

LÆS OGSÅ: Regeringen lukker for lønkompensation: Her er a-kasserne med størst ledighed

- Det kan dog ikke stå alene, og i forhold til det konkrete forslag er det vigtigt, at de virksomheder, der skal modtage støtte og dermed tabsgarantier, lever op til en række krav. På den måde er der sikkerhed for, at virksomhederne er sunde, og blot er blevet ramt på deres indtjening på grund af coronaen. Det sundhedstjek hjælper bankerne i dag med at foretage, tilføjer ministeren.