Flere indvandrere skifter moppen ud med slips

23. jun 2011, 13:23
Det danske arbejdsmarked er blevet mindre etnisk opdelt, viser ny undersøgelse.

Lavere uddannelsesniveau, sprogbarrierer og generel skepsis har i årtier gjort det svært for indvandrere at trænge ind på den kulturelle fæstning, som en dansk arbejdsplads er.

Derfor har især indvandrere fra ikke-vestlige lande været koncentreret i bestemte brancher som rengøring, køkkenhjælp, omsorg og pleje og taxakørsel.

Men nu viser en ny undersøgelse, at flere indvandrere smider gulvmoppen eller parkerer taxaen og indtager kontorlandskaber, lærerværelser og skurvogne.

Det danske arbejdsmarked er med andre ord blevet mindre etnisk opdelt. Det konkluderer Rockwool Fondens Forskningsenhed i en ny rapport om integration på arbejdsmarkedet.

Nyheden falder i god jord hos integrationsminister Søren Pind (V):

"Det er et tegn på, at integrationen på arbejdsmarkedet er på rette vej. Og det er positivt, at danskere og indvandrere på den måde er i kontakt med hinanden til daglig i stedet for at leve adskilt."

Kurven knækket i 2005

Mellem 1995 og 2005 voksede afgrunden mellem indvandrere og danskere på arbejdsmarkedet. Rockwool Fondens undersøgelse viser, at opdelingen er blevet mindre fra 2005 til 2007. I 2007 var gabet på samme niveau som i 2000.

I Foreningen Nydansker, der arbejder for integration af nydanskere på arbejdsmarkedet, ærgrer man sig over, at tallene ikke rækker længere frem.

"Flere og flere børn af indvandrere bliver uddannet og kommer ud på arbejdsmarkedet. Så min klare formodning er, at opdelingen mellem det danske og det nydanske arbejdsmarked er blevet endnu mindre i mellemtiden," vurderer direktør Torben Møller-Hansen.

Men arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen påpeger, at finanskrisen kan spænde ben for den positive tendens. Mens stigende beskæftigelse virker som en katalysator for en større spredning af indvandrere på arbejdsmarkedet, kan en lavkonjunktur trække udviklingen i modsat retning.

"Så det er usikkert, hvordan finanskrisen har påvirket branchespredningen. Men den faldende beskæftigelse påvirker især kortuddannede. Derfor vil mange indvandrere også være ramt," siger professoren fra Aalborg Universitet.

Dansk integration trumfer svensk og norsk

Overordnet ser det dog positivt ud for beskæftigelsen af ikke-vestlige indvandrere. Faktisk så godt, at Danmark siden 2000 har givet baghjul til både Sverige og Norge.

I Sverige har forskellen på beskæftigelsen for etniske svenskeres og ikke-vestlige indvandrere ligget konstant omkring 30 procent. Det vil sige, at der blandt etniske svenskere er 30 højere beskæftigelse end blandt indvandrere.

I Danmark var forskellen i år 2000 36 procent, men er i 2009 indsnævret til 25 procent. I Norge kan måden at opgøre beskæftigelse på ikke sammenlignes direkte med Sverige og Danmark. Men mellem 2000 og 2009 er Danmark ifølge Rockwool Fonden halet næsten helt ind på Norge.

Samlet set konkluderer den nye undersøgelse, at integrationen af ikke-vestlige indvandrere på det danske arbejdsmarked går i positiv retning, mens udviklingen er stagneret i de skandinaviske nabolande.

Torben Møller-Hansen fra Foreningen Nydansker mener, at udviklingen afspejler rammepolitikken på Christiansborg, der gennem ti år har begrænset adgangen for indvandrere med lave arbejdsmarkedskompetencer.

"Men mest af alt er det et skulderklap til de arbejdspladser, der har lagt sig i selen for at få integrationen til at glide," siger han.