Flere helt unge på førtidspension

31. aug 2010
Antallet af 1719årige, der tilkendes førtidspension på grund af psykiske lidelser stiger eksplosivt.

Et halvt hundrede 17-19-årige blev hver eneste måned i fjor parkeret på livslang førtidspension.

Det er en eksplosiv stigning på 54 procent i forhold til 2007, hvor kun 392 unge i aldersgruppen blev førtidspensionister – mod hele 604 i 2009.

Langt størstedelen af de unge bliver tilkendt pensionen på grund af alvorlige og uhelbredelige psykiske lidelser.

I denne gruppe af unge, der kategoriseres som bl.a. retarderede, psykisk udviklingsforstyrrede og skizofrene, er der sket en stigning på 65 procent siden 2007.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

"Samfundet reagerer anderledes"

"Tallene overrasker, men det er heldigvis ikke sådan, at de unge er blevet voldsomt mere psykisk syge. Det er samfundet, der reagerer anderledes end tidligere ved at førtidspensionere dem," siger professor Raben Rosenberg, der er ledende overlæge ved Center for Psykiatrisk forskning, Århus Universitetshospital.

"Stigningen bør virkelig give anledning til at undersøge, om det er rimeligt at førtidspensionere - eller om der findes andre muligheder," opfordrer Rosenberg.

"Bekymrende tal," siger Bente Sorgenfrey, der er formand for FTF, en organisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.

Forslag bør droppes

Hun vil på et møde tirsdag forsøge at overbevise beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) om, at regeringen bør droppe en idé om, at tidsbegrænsede førtidspensioner skal gøres aldersbestemte.

De Konservative vil tidsbegrænse førtidspensionen for langt de fleste under 40 år, så deres sag skal tages op til revurdering hvert tredje år.

Forslaget er det første politiske indspark til den reform af førtidspensionen, som VK-regeringen har planlagt til efteråret.

"Regeringen har fuldstændig overset, at de helt unge førtidspensionister har minimale chancer for at blive helbredt og deltage på arbejdsmarkedet. De har ikke blot ondt i livet, de er kronisk syge," siger hun.

Smadrer økonomien

"Så det giver ingen mening at fratage dem førtidspension og smadre deres økonomi ved at sende dem på kontanthjælp og samtidig skabe stress og usikkerhed," siger Bente Sorgenfrey.

Hun henviser til, at de unge under 30 år kun udgør 10 procent af samtlige nye førtidspensionister.

"Det store arbejdskraftpotentiale ligger slet ikke hos de unge, men hos de ældre førtidspensionister," siger Sorgenfrey, der også opfordrer politikere til at præmiere arbejdspladser, der skaber job for folk med psykiske lidelser.

skjultitel
  • I 2007 blev 281 15-19-årige tildelt førtidspension på grund af psykiske lidelser. I 2009 blev 465 unge føtidspensionister på grund af psykiske lidelser, viser tal fra Ankestyrelsen.
  • Markant flere unge mænd end unge kvinder får tildelt førtidspension.
  • Lang de fleste førtidspensioneringer af unge mennesker skyldes psykiske lidelser.
  • Sidste år kom over 2.500 under 30 år på førtidspension.
    Den 1. marts 2009 stod 2.629 børn og unge med et akut behov for undersøgelse eller behandling på venteliste til børne- og ungdomspsykiatrien.
  • Psykiske sygdomme koster årligt samfundsøkonomien 55 milliarder kroner, skønner Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.