Antallet af ledige på det danske arbejdsmarked har været tæt på uændret gennem det seneste år.

Det var også billedet fra oktober til november, hvor ledigheden steg med 300 til 104.400 personer. Dermed er bruttoledigheden fortsat på 3,7 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tallet dækker over folk på dagpenge og kontanthjælp, som er klar til at tage et job, samt folk i aktivering.

Tilmeld dig nyhedsbrevet A4 Morgen her

Selv om ledigheden ikke falder, kalder cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri udviklingen positiv.


- Det er faktisk godt nyt, at ledigheden fastholdes uændret. Det viser, at arbejdsmarkedet indtil videre stadig formår at opsuge stigningen i arbejdsstyrken, siger Bo Sandberg.

- Det er usikkert og næppe sandsynligt, at den flade ledighedskurve kommer til at fortsætte i 2020.

- Men indtil videre må man konstatere, at det danske arbejdsmarked stadig er bomstærkt og oftere overrasker til den positive end til den negative side, siger han i en skriftlig kommentar.

Hos Dansk Erhverv vurderer cheføkonom Tore Stramer, at der er stigende risiko for, at stilstanden i ledigheden bliver vendt til en stigning.

Han peger på, at der globalt har været tegn på afmatning i økonomien. Det kan have påvirket virksomhedernes aktivitet herhjemme.

- Vi kommer ikke uden om, at risikoen for, at vi kommer til at se en mere tydelig stigning i ledigheden over den kommende tid, er steget betragteligt over de seneste måneder og nu befinder sig på det højeste niveau, siden den europæiske gældskrise rasede i årerne 2011-2012, siger han i en skriftlig kommentar.

Mette Hørdum Larsen er økonom hos Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), og hun hæfter sig ved, at der fortsat er visse grupper, som har svært ved at finde fodfæste. Det kalder på en indsats, der sikrer, at flere får en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Samlet set er ledigheden faldet med omkring 62.000 personer siden 2012, hvor efterveerne af finanskrisen stadig trykke.

- Stilstanden i ledigheden skal ses i lyset af, at fremgangen på arbejdsmarkedet nu sker i et lidt lavere tempo. Samtidig bliver størstedelen af den stigende beskæftigelse dækket af en øget arbejdsstyrke, siger Mette Hørdum Larsen, der er økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

Hun hæfter sig ved, at der fortsat er visse grupper, som har svært ved at finde fodfæste.

- En del af den øgede arbejdsstyrke skyldes imidlertid også, at bedringen på arbejdsmarkedet har givet mulighed for, at svagere grupper har kunne få foden inden for på arbejdsmarkedet. Desværre er der stadig visse grupper, som har svært ved at finde fodfæste. Derfor er det også vigtigt, at vi fortsat arbejder for, at flere sikres bedre muligheder for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi skal have alle med, siger hun.

2019 ventes at blive det år med den laveste ledighed siden 2008.