Flere får opholdstilladelse

25. jul 2008
Sidste år blev der givet flere opholdstilladelser til folk fra ikkevestlige lande, end da regeringen indtrådte.

En stram udlændingepolitik behøver ikke nødvendigvis at betyde, at der i Danmark bliver tildelt færre opholdstilladelser til folk fra ikke-vestlige lande.

I hvert faldt ikke, hvis man kigger på de seneste opgørelser. De viser, at der sidste år blev givet 23.400 opholdstilladelser til folk fra ikke-vestlige lande, mens tallet lå på under 22.000 i 2001, hvor VK-regeringen tiltrådte. Det skriver Jyllands-Posten.  

Alt i alt er det samlede antal givne opholdstilladelser siden regeringens indtræden steget fra 36.000 til omkring 58.000 sidste år. Det er under kategorierne 'arbejdstilladelser,' 'uddannelse' og 'øvrige grunde,' at stigninger er sket.

Vedvarende stigning

En åbenlys omgåelse af 24-års-reglen vækker bekymring hos medlem af Folketingets integrationsudvalg, Ejvind Vesselbo (V).

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

- Blandt andet for store indvandrergrupper som tyrkere og pakistanere er der en bemærkelsesværdig vækst, når det gælder opholdstilladelser begrundet i arbejde eller uddannelse. Jeg nægter at tro på, at vi får så mange akademikere til Danmark fra disse lande, siger Ejvind Vesselbo til Jyllands-Posten.

Hos Udlændingeservice kan kontorchef og fungerende centerdirektør for Asyl og Familiesammenføring, Lisbet Sørensen, ikke se det store problem i stigningen.

- Der har været en markant og vedvarende stigning i de seneste år i antallet af indvandrere, herunder også fra traditionelle indvandrerlande som Tyrkiet og Pakistan. Men borgere herfra udgør nogle få procent af de godt 38.000 personer, der kom hertil i 2007 for at arbejde eller studere. En klar tendens er, at de traditionelle indvandrerlande ikke længere er dominerende. Men når dygtige unge mennesker fra de nævnte lande opfylder betingelserne for at arbejde eller studere i Danmark, kan de naturligvis få lov til det, siger hun.

faktaboks