Flere ansatte alene med livsfarlige beboere

5. dec 2013, 22:37
Det er almindeligt med tynd bemanding på bosteder med potentielt livsfarlige beboere. Ofte er det unge og nyuddannede ansatte, der tager de skæve og sparsomt bemandede vagter.

Den sosu-assistent, der mandag blev knivdræbt på bostedet Ringbo i Bagsværd havde kolleger, der befandt sig omkring 30 meter væk. Havde hun haft en kollega ved sin skulder, kunne drabet måske - måske ikke - have været forhindret.

Men under alle omstændigheder er det tvingende nødvendigt at tage debatten om alenearbejde. De seneste tre til fem år er der nemlig skåret så meget på bemandingen, at det kan være direkte livsfarligt at gå på arbejde. Sådan lyder det fra flere fagforbund.

Det er blevet "helt normalt," at de ansatte er alene, eller at bemandingen er sparsom på bestemte tider af døgnet.

“Vi kan se, at der ofte er tyndt bemandet ved vagtskifte, for eksempel når der skiftes fra nattevagt til morgenvagt. Det er i yderpunkterne på døgnet, der typisk er blevet skåret, så det er især her det er risikabelt,” siger formand for Socialpædagogernes Landsforbund, Benny Andersen.

Ofte er det unge og relativt nyuddannede medarbejdere, der tager de skæve vagter.

Uforsvarlige situationer

Den dræbte 37-årige kvinder var en af i alt tre medarbejdere på vagt til 135 psykisk syge beboere. Hos hendes fagforbund FOA lyder samme dystre melding om, at det kan være potentielt livsfarligt at være på vagt på bestemte tidspunkter.

“Vi hører samstemmende fra lokalafdelingerne, at der bliver skåret ned på nattevagterne rundt omkring i landet. Hvad der er sket på Ringbo er dybt tragisk og forhåbentlig et enkeltstående tilfælde, men jeg hører om masser af andre sikkerhedsmæssigt uforsvarlige situationer fra andre steder i landet," siger Charlotte Bredal, der er arbejdsmiljøkonsulent i FOA.

Hun har kontakt til forbundets 42 lokalafdelinger, som får meldinger ind om sikkerhed og arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser.

To og to på job

Arbejdstilsynets retningslinjer på området er blødt formuleret. Der står blandt andet, at man skal være flere sammen, hvis det er den eneste måde, man kan  sikre medarbejderne mod vold. Men retningslinjerne er åbne for fortolkning.

Samtidig er der ikke altid helt styr på, hvor farlige beboerne egentlig er. Den 72-årige mand fra Ringbo var ikke kendt for at have en voldelig adfærd. Alligevel stak han den 37-årige ihjel.

Karen Stæhr, formand for social- og sundhedssektoren i FOA, ønsker regler, som de har i Sverige, hvor det står meget specifikt beskrevet, at hvis der er den mindste risiko for vold, må der ikke være alenearbejde. Punktum.

“Der er brug for mere håndfaste regler for, at man skal være to og to på arbejde, og ja det kræver flere ressourcer," siger hun.

"Så vil nogen sige, at det har vi ikke råd til. Men har vi råd til, at der sker drab på vores personale? Når man er to, er man langt mere observerende, end når man er alene, og der er en, som kan komme hurtigt til hjælp. Jeg håber og tror, at vi på den måde vil kunne afværge ulykkelige hændelser.”

Kan ikke forudse alt

Men kommunerne er altså gået den modsatte vej og har skåret ned på bemandingen de senere år, lyder det fra fagforbundene. Til det siger formanden for KL’s Social og Sundhedsudvalg Anny Winther (V) til Avisen.dk:

“På skæve tidspunkter vil der være forskellig og differentieret normering. Kunsten er at have en normering, der er forsvarlig. Der vil der være institutioner, hvor sikkerheden i den grad skal have særlig ledelsesmæssig bevågenhed.”

Anny Winther peger på, at det er en ledelsesmæssig opgave at være opmærksom på, hvornår der kan være sikkerhedsfare.

“Der vil være steder, hvor der er ekstra fare på færde, og så må normeringen være det, den skal. Men måske må vi også erkende, at det ikke er sikkert, vi kan forudsige alle situationer, når det er psykisk syge, vi har med at gøre. Om fem år kan der komme en anden dybt ulykkelig situation, man ikke havde forestillet sig,” siger Anny Winther.

Sætter livet på spil

Benny Andersen er ikke tilfreds. Han efterlyser både flere ressourcer til sikkerhed og en strammere kontrol.

“Når sikkerheden ikke er i orden på en byggeplads, så lukker man den ned. Det er mig bekendt aldrig sket på et bosted. Måske skal Arbejdstilsynet stramme kontrollen og kommunerne stramme deres sikkerhedsarbejde. Alternativt må vi have ny lovgivning, så sikkerheden styrkes. Vi kan ikke acceptere, at ansatte på bosteder skal sætte livet på spil, når de går på arbejde," siger han.

Ringbo fik i går tre straks-påbud fra Arbejdstilsynet. De foreløbige undersøgelser har vist, at stedet ikke har forebygget risikoen for vold, og at der er forhold som er til fare for de ansatte.