Flere akademikere går ned med stress

8. okt 2010
DJØF melder om flere sygemeldinger på grund af stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Hver tiende medlem af DJØF har været sygemeldt indenfor det seneste år, på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Det viser en ny undersøgelse fra forbundet.

Derudover oplever Djøf en markant stigning i antallet af telefoniske henvendelser fra medlemmer, der er ved at gå ned med stress.


Mange henvendelser

Selv om der er lang tid til nytår, er antallet af telefonhenvendelser allerede nu oppe på 341 - hvilket svarer til det samlede antal henvendelser for hele sidste år.

“Det bekymrer os og er udtryk for, at arbejdsmiljø for os handler om alt andet end knæproblemer,” siger Charlotte Kiberg, chefkonsulent i DJØF.

De mange stressproblemer får forbundet til at stille krav om, at regeringen opdaterer definitionen af risiko på arbejdsmarkedet.

Samlet kritik

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

“Regeringens nye strategi for et bedre arbejdsmiljø er fuldstændig forældet. Den er bygget på nogle risikogrupper, som tilhørte det klassiske industrisamfund,” siger Charlotte Kiberg.

Hermed bakker DJØF op om LO og FTF's kritik af strategiens manglende fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

I en ny forsøgspulje under Forebyggelsesfonden, er der blevet uddelt 20 mio. kroner til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Populær pulje

Men forsøget har været så populært, at der er blevet ansøgt om ti gange så mange penge.

DJØF mener, det er udtryk for, at arbejdsmiljøet stadig betragtes som noget fysisk og håndgribeligt, først og fremmest. 

Men Danmark er blevet et videnssamfund, hvor knæproblemer og farlige gasser fylder mindre og mindre i vores arbejde, siger Charlotte Kiberg.

Syge Djøffere
  • 9% af alle DJØF'ere har været sygemeldt indenfor det seneste år, som følge af faktorer relateret til psykisk arbejdsmiljø.
  • 7% af sygefraværet skyldes stress specifikt.
  • Undersøgelsen er foretaget blandt 1.562 erhvervsaktive medlemmer af DJØF.