Mangfoldighed: Bland dig i debatten: Firmaer: Indvandrernes netværk redder os

14. sep 2010
Indvandrere er bedre til at fastholde deres job og bruge deres netværk. Det er attraktivt for virksomhederne

Store koncerner som ISS og McDonald's elsker nydanskerne. De er attraktive, fordi de er bedre til at fastholde deres job og bruge deres netværk, mener firmaerne.

"Vi er afhængige af og meget glade for den arbejdskraft, som nydanskere giver os. Derfor vil vi også gerne have flere ledere. Vi holder længere tid på vores nydanske ledere. Og nydanske ledere er gode til ar rekruttere andre nydanske medarbejdere til virksomheden, " siger Maria Bøge, teamleder i ISS Center for Mangfoldighed.

ISS har i Danmark 10.000 medarbejdere. 4.000 er nydanskere. Og det er der en god grund til.

”De har et stort netværk og kan altid fylde pladserne ud med kort varsel, når vi får nye kunder,” fortæller Annette Schandorph, der er afdelingschef for ISS Jobudviklingscenter.

Afhængig af indvandrere

Også hos McDonald's er man afhængig af indvandrernes arbejdsindsats.

Vi sorterer ikke nogen fra på baggrund af etnicitet eller religion, men ser udelukkende på det menneske, vi står overfor - og derfor vil nydanskere også gerne arbejde hos os," fortæller Lise-Lotte Helms, der er HR-chef i McDonald's.

Det har betyder, at 16 procent af medarbejderne i dag er indvandrere, mens 13 procent af lederne har en anden baggrund end dansk.

Indvandrere bruger netværk

Tidligere undersøgelser har vist, at indvandrere i høj grad bruger deres netværk til at få arbejde. 19 procent af danskerne havde i en undersøgelse fået job gennem venner og familie, mens det for indvandrere var 23 procent.

"Indvandrere bliver oftere ansat i ufaglærte job, der ikke kræver særlige kvalifikationer. Derfor kan virksomhederne benytte de ansattes netværk til hurtigt at få nye medarbejdere. Samtidig har indvandrere et stærkt netværk blandt landsmænd, som firmaerne kan bruge," siger Marie Louise Schultz-Nielsen seniorforsker, cand. polit. og ph.d. ved Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Jobannoncer overflødige

Når indvandrere først får foden inden for en branche, så vokser andelen af indvandrere i den branche, blandt andet fordi de får job gennem for eksempel fætteren, vennen eller faderen. Det viser en undersøgelse fra Tyskland.

Bland dig i debatten om nydanskere på arbejdsmarkedet - klik her.


faktaboks

Kom med forslag til en ny integrationspolitik i Københavns kommune:

De unge taler halaldansk