Firmaer anklages for millionfup på plejehjem

17. mar 2014, 04:00
Myndigheder slår alarm efter omfattende kontrol af efteruddannelse for ansatte på plejehjem. Firmaer sender kæmpe regninger for AMUkurser, som staten allerede har betalt.

Private kursusfirmaer har angiveligt snøret kommunale plejehjem for millioner af skattekroner.

Sidste år blev der lavet stikprøvekontrol på 16 plejehjem, hvor kursusfirmaer havde arrangeret kurser for ansatte.

Plejehjemmene blev opkrævet mellem 200.000 og 700.000 kroner for efteruddannelse, som allerede er betalt gennem det offentlige AMU-system.

"Kurserne i sig selv har der ikke været en finger at sætte på. Problemet er for os at se, at der tilsyneladende er opkrævet betaling for ydelser, der allerede er betalt for via AMU,” siger chefkonsulent Michael Østergaard fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som står bag kontrollen.

Branche plaget af misbrug

I 2011 rullede en lavine af sager om misbrug med offentlige tilskud til AMU-kurser. Siden er der strammet op på reglerne, og kontrollerne er skærpet.

Læs også: Se hvordan AMU-svindlerne malker statskassen

Men helt indtil for ganske nylig har plejehjem og højst sandsynligt andre offentlige institutioner altså været genstand for en kursus-fidus, som nu får myndighederne til at slå alarm.

Alene ét af de private kursusfirmaer oplyser på deres hjemmeside, at de har lavet kurser for 50 plejehjem, 10 kommuner, jobcentre, skoler, et hospital og over 30 private virksomheder.

Den aktuelle stikprøvekontrol omfatter de tre kursusfirmaer Institut for Psykisk Arbejdsmiljø (IPA), Center for Medarbejderudvikling (CMU) og Ibsing Fornitz.

Selv om de kun har lov at opkræve penge for særskilte konsulentydelser, er forstanderne på de 16 plejehjem alle af den opfattelse, at de har betalt kursusfirmaerne for selve kurserne.

Men de er allerede betalt gennem det gebyr, som plejehjemmene selv yder per deltager, samt tilskud til de offentlige erhvervsskoler.

Regning på 424.000 kroner

Det har været svært for plejehjemmene at gennemskue, fordi næsten al kontakt med erhvervsskolen er sket gennem kursusfirmaet.

Og det er ikke blevet lettere af, at undervisere fra erhvervsskolerne også har været på lønningslisten hos kursusfirmaerne, hvor de har optrådt som konsulenter i tilrettelæggelsen af kurserne.

"Vi vurderer, at kommunerne uberettiget har betalt for meget for den ydelse, de har fået. På grund af sagens alvor har vi overdraget sagen til Økonomi-og Indenrigsministeriet, der er ansvarlig myndighed for tilsynet med kommunerne,” siger Michael Østergaard fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Læs også: AMU-karrusellen: "Sådan svindler vi sammen"

Alene i Hillerød Kommune har kontrol på tre plejehjem afsløret, at kursusfirmaerne har faktureret dem for over 1,4 millioner kroner.

"Sådan noget bør ikke kunne ske. Så vi skal selvfølgelig undersøge, hvordan vi forhindrer, at det sker igen. Hvordan får vi de midler igen, som er blevet betalt for meget, og hvordan kommer vi efter dem, som har svindlet," siger Vibeke Abel, som er direktør for social- og borgerservice.

I Jægerspris har plejehjemmet De Tre Ege betalt 424.800 kroner til IPA for 36 kursusdage.

Ifølge samarbejdsaftalen dækker beløbet blandt andet kursusmateriale, som ifølge reglerne allerede er dækket gennem det offentlige tilskud.

"Det virkede stadig billigt for at få 65 medarbejdere efteruddannet. Jeg kiggede jo bare på bundlinjen. Men nu har vi da lært, at alle kurser skal tjekkes centralt, for der er mange (kursusfirmaer, red.), som henvender sig direkte ude i institutionerne," siger Bettina Wiegaard, der er forstander på De Tre Ege.

Erhvervsskole dropper kursusfirmaer

Erhvervsskolen Nordsjælland har samarbejdet med firmaerne IPA og CMU om i alt fem kurser, men afviser kendskab til de regninger, som firmaerne efterfølgende har sendt til plejehjemmene.

"Vi skal kontrollere, at AMU-forløbet følger lovgivningen, at målgruppen er berettiget til kurser, og at undervisningsmaterialet er i orden. Vi har slet ikke haft noget kontrol med, hvad en privat leverandør går ud og aftaler, laver kontrakter på, og sender fakturaer for," siger direktør Inge Prip.

Læs også: Din lokale handelsskole snyder med AMU-penge

Ifølge direktøren har erhvervsskolen afbrudt al samarbejde med private kursusfirmaer, da nye skrappere regler trådte i kraft 1. januar 2013.

Kursusfirma: Det er en heksejagt

Kursusfirmaet IPA mener, at de er offer for en politisk heksejagt på private aktører i AMU-systemet.

Direktør Louis Noel fastholder, at mængden af konsulentydelser udover selve kurserne står mål med de regninger, som plejehjemmene har betalt.

"Plejesektoren har stor interesse i at give medarbejderne et kompetenceløft, men er er hårdt presset på økonomien. Så de søger den bedste og billigste løsning. Og det er her, vi har været inde og påpege, hvad de kunne få ud af pengene - og der har selvfølgelig været et vist honorar," siger han.

Fagforening raser: Plat og svindel

Kursus-fidusen vækker stor forargelse hos fagforbundet FOA, som organiserer de ansatte på plejehjem.

"Det er jo katastrofalt. Lige nu snakker vi meget om, hvordan vi undgår, at varme hænder bliver til kolde hænder. Her bliver det jo til at veksle varme hænder til kolde kontanter hos private. Det er plat og svindel," siger formand Dennis Kristensen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet overvejer nu konsekvenserne.

"Det er alvorligt, hvis det er foregået i vidt omfang, og det skal selvfølgelig standses. Vores indgangsvinkel vil være at gøre opmærksom på det her ude i kommunerne, så vi kan forhindre, at det gentager sig," siger kontorchef Christina Ekmann.

FORSTÅ FIDUSEN
  • Avisen.dk har fået aktindsigt i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens materiale om stikprøvekontrol af kurser for ansatte på 16 plejehjem.
  • Tilskud til AMU-kurser kanaliseres gennem erhvervsskolerne - såkaldte AMU-centre, som også har pligt til at forhindre misbrug.
  • Arbejdsgivere skal selv betale 180 kroner per ansat for en dags kursus (deltagerbetaling), men bliver samtidig kompenseret for en del af den tabte arbejdstid gennem VEU-godtgørelse.
  • Al aktivitet vedrørende kurser, undervisning og undervisningsmateriale finansieres gennem taxametertilskud til erhvervsskolen og deltagerbetaling.
  • Private kursusfirmaer må kun kræve betaling for ekstraordinære ydelser som rådgivning omkring kurset og administration af VEU-godtgørelse.
  • Firmaerne har selv opsøgt de 16 plejehjem og tilbudt dem at arrangere et kursus sammen med en erhvervsskole.
  • Underviserne har været ansat på erhvervsskolen, men har samtidig været ansat som konsulenter af firmaet.
  • Firmaerne har efterfølgende sendt regninger til plejehjemmene på mellem 200.000 og 700.000 kroner.
  • Alle plejehjemsforstandere har efterfølgende troet, at regningen var betaling for hele kurset.