Firma forsvarer sig: Derfor måtte vi fyre Paw

1. jun 2012
Dansk Forsikringsmæglerhus afviser, at Paw Svarre kunne beholde job efter konens fyring.

Først blev Lone Anker Rasmussen fyret som kunderådgiver, mens hun var på barsel. Da HK brokkede sig, blev hendes mand Paw Svarre også fyret fra sit job som sælger.

Det udløser nu en byge af kritik og et sagsanlæg via HK mod Dansk Forsikringsmæglerhus.

Ægteparrets tidligere arbejdsgiver bliver nu anklaget for både brud på ligebehandlingsloven, usaglig afskedigelse og brud på foreningsfrihedsloven.

Dansk Forsikringsmæglerhus afviser alle anklager.

Salgs- og marketingdirektør Steffan Steger sig over, at Paw Svarre ikke selv kunne se, at der opstod en interessekonflikt.

"Jeg er faktisk forundret over, at Paw ikke selv kunne se, at han stod foran et valg mellem at skulle være 100 procent loyal overfor sin arbejdsplads eller sin kone, skriver Steffan Steger i en mail til HK Privatbladet.

Sælger med vred kone duer ikke

HK Privat mener, at fyringen af Paw Svarre var usaglig, fordi han var ansat i en helt anden funktion end sin kone.

Dansk Forsikringsmæglerhus mener dog ikke, at det går an at have en sælger løbende rundt, hvis kone samtidig truer med sagsanlæg.

"Paw Svarre havde en fremtrædende rolle i Dansk Forsikringsmæglerhus i forhold til vore kunder, og vi vurderede, at det ikke var foreneligt med ham som repræsentant for forsikringsmæglervirksomheden og Lone Anker Rasmussens sagsanlæg mod os," skriver Steffan Steger endvidere i mailen til HK Privatbladet.

HK på krigsstien

At fyre medarbejdere på barsel er en delikat affære. Den går kun, hvis medarbejderens funktion ophører - for eksempel hvis afdelingen bliver nedlagt.

Det var også tilfældet hos Dansk Forsikringsmæglerhus. Men det faktum, at én medarbejder fik lov at beholde jobbet, mens Lone Anker Rasmussen blev fyret, har fået HK på krigsstien.

Men også denne anklage preller af på firmaet.

"Lone blev afskediget samtidig med tre kolleger, fordi vi var nødt til at reducere selskabets omkostninger og derfor nedlagde den funktion, som de fire medarbejdere udførte. Vi var meget opmærksomme på, om der var en anden funktion, som Lone kunne varetage, men der var ingen stillinger, som hun havde kvalifikationerne til at bestride," skriver Steffan Steger.