20180530-101736-L-1920x1277we
Arbejdsmiljøet er faktisk blevet ringere og ringere de seneste år, siger Christian Juhl i forbindelsen med Enhedslistens ønske om, at der afsættes 200 millioner kroner om året de næste fem år på finansloven til at sikre et bedre arbejdsmiljø. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Enhedslisten: Styrk arbejdsmiljøet med en milliard over fem år

13. nov 2020, 05:30
Med 200 millioner kroner om året de næste fem år ønsker Enhedslisten at gennemføre en femårsplan, der sikrer en kontinuerlig, opbyggende indsats for arbejdsmiljøet landet over.

Enhedslisten vil have fokus på den forebyggende indsats, når det gælder nedslidning på arbejdsmarkedet. Der er vedtaget en ret til tidligere pension for folk med lange og hårde arbejdsliv.

Men Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, peger på, at der er 'larmende tavshed' om indsatsen for at forebygge nedslidning og ulykker i debatten om pensionsalder.

Derfor foreslår han og partiet nu forud for finanslovsforhandlingerne for 2021, at der afsættes 200 millioner kroner om året de næste fem år på finansloven til at sikre en flerårig, ambitiøs indsats, der kan skabe resultater. 

- Dårligt arbejdsmiljø betyder ødelagte liv og at mange stopper i arbejde før tid. Det er helvedes dyrt for både samfundet og virksomhederne. Ulykker og erhvervssygdomme rammer hvert år 60.000 danskere. Mere end 2.000 dør af arbejdsrelaterede sygdomme. Den udvikling skal vendes, siger Christian Juhl til A4 Arbejdsmiljø.

- Arbejdsmiljøet er faktisk blevet ringere og ringere de seneste år. Flere nedslides hurtigere. Hvis vi får vendt den udvikling, vil mange kunne arbejde længere. Det bliver tit glemt i debatten om nedslidning og tilbagetrækning.

Med i alt en milliard kroner over fem år vil Enhedslisten sætte øget fokus på bedre uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter. Dertil skal der ansættes flere i Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljørådgivning til små og mellemstore virksomheder skal styrkes. Rådgivning og indsatser på arbejdspladserne ditto, og så skal der bruges flere penge på forskning.

- Indsatsen vil lønne sig, både i kolde kontanter, i bedre helbred, i livskvalitet og sparede liv, siger Christian Juhl. 

Ifølge Christian Juhl skal pengene findes i Fonden til Forebyggelse og Fastholdelse, som ifølge partiet indeholder næsten 1,2 milliarder kroner ubrugte midler.

Professor: Der er brug for pengene

Peter Hasle, professor og arbejdsmiljøforsker på SDU, mener, at pengene falder på et tørt sted. 

- Med arbejdsmiljøforliget i 2019 blev arbejdsmiljøindsatsen efter 10-15 års nedskæring for første gang opprioriteret, men indsatsen er endnu ikke oppe på det niveau, som den har haft tidligere i 00'erne. Så der er fortsat behov for penge, og derfor er det også positivt at Enhedslisten nu kommer med det her ønske, siger Peter Hasle til A4 Arbejdsmiljø. 

Særligt punktet med at sikre flere midler til arbejdsmiljørådgivning hos små og mellemstore virksomheder er et meget væsentligt område, hvor vi i dag er 'langt bagefter', siger han.

- Derudover er det vigtigt, at Arbejdstilsynet bliver sikret, sådan at det højere niveau, som de nu er ved at mande op til, bliver fastholdt i årene fremover. Et af de allerstørste problemer på arbejdsmiljøområdet har været, at politikerne har kørt i zig-zag kurs med Arbejdstilsynet med flere så færre midler. Det svækker tilsynets systematiske indsats ganske betydeligt. 

Med forliget fra 2019 blev der ikke afsat penge til forskning og formidling. Ser man på de lande, vi normalt sammenligner os med, så har Danmark en meget lav finansiering af arbejdsmiljøforskning, forklarer professoren.

Derfor vil midlerne lune, hvis en del af dem også går til forskning.

- Der sker jo en meget hastig udvikling af arbejdsmarkedet. Hvis man skal lave en ordentlig arbejdsmiljøindsats, så skal man også vide, hvad man har med at gøre for at kunne forebygge.

Men i Enhedslisten udspil har man ifølge Peter Hasle glemt er ganske væsentligt område: Partindsatserne, der i 2010 blev nedskåret med 50 millioner kroner om året.

- I forslaget her bliver der ikke nævnt noget om partsindsatser, som også er et af de områder, der er blevet kraftigt beskåret. Arbejdsmiljøforliget lagde op til, at parterne skulle inddrages mere med at fastsætte mere detaljerede branchemål, men det har de simpelthen ikke ressourcer til at gøre på en fornuftig måde i dag. Så det er et af de områder, hvor der virkelig er behov for penge, siger Peter Hasle. 

SF støtter flere midler til arbejdsmiljøet

I SF bakker man umiddelbart op om Enhedslistens ønske til finansloven:

- I SF er vi helt enige i, at der er behov for en massiv indsats til at forbedre arbejdsmiljøet. Derfor støtter vi også at bruge 200 millioner kroner på området, som Enhedslisten foreslår, siger Karsten Hønge, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesordfører i SF.

- Men det er vigtigt for os, at det bliver en bred indsats, som spiller sammen med de andre aftaler vi har lavet. Blandt andet i forbindelse med Arne-pension, hvor vi også sikrede millioner til arbejdsmiljøet, tilføjer han.