Finanslov: EL kræver lov om arbejdsklausuler

27. aug 2013, 09:00
Krav fra Enhedslisten forud for forhandlinger om finansloven: Det skal være lovpligtigt for kommuner og regioner at bruge arbejdsklausuler.

Gør det lovpligtigt, at kommuner og regioner sikrer overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold.

Arbejdsklausuler bliver et af Enhedslistens vigtigste krav til dette års finanslovsforhandlinger.

"Vores krav er, at det bliver lovpligtigt for kommuner og regioner at bruge arbejdsklausuler,” fastslår Finn Sørensen, partiets ordfører på området for social dumping.

Enhedslisten vil ikke ud med en prioriteret liste over krav til de kommende forhandlinger. Det står klart, at jobskabelse er et hovedkrav. I spørgsmålet om social dumping, som regeringen har signaleret skal prioriteres, befinder kravet om abejdsklausuler sig ”meget højt” oppe, lyder det.

”Det er helt uforståeligt, at offentlige myndigheder medvirker til løndumping – og det ved vi, at de gør. Der er masser af eksempler på, at kommuner har benyttet sig af den billigst mulige løsning uden at skele til, om der er overenskomst for folk på gulvet og ordnede forhold i det hele taget,” siger Finn Sørensen.

EL: Regeringen har en regning at betale

I sidste års finanslovaftale blev der lovgivet om øget brug af arbejdsklausuler for statsejede selskaber.

Enhedslisten stillede også dengang krav om lovpligtige arbejdsklausuler, når kommuner og regioner køber arbejdsopgaver og laver byggeprojekter, men kom ikke så langt som partiet ville.

Aftaleteksten bød dog regeringen at lægge op til ’en politisk forpligtende aftale om, at kommuner og regioner fremover i relevante udbud i højere grad skal bruge arbejdsklausuler på samme måde som statslige ordregivere’.

Men der er ikke kommet andet en hensigtserklæringer i kommunernes og regionernes økonomiaftaler. Derfor skylder regeringen på den konto allerede før finanslovs-forhandlingerne begynder, mener Enhedslistens Finn Sørensen:

”Regeringen lovede os en forpligtende aftale med Kommunernes Landsforening. Det har vi ikke fået. Derfor er vi nødt til at have den diskussion igen. Vi ved, at ikke engang halvdelen af kommunerne benytter sig af arbejdsklausulerne.”

S-ordfører: Følg- eller forklar-model

I Socialdemokratiet afviser Ane Halsboe-Jørgensen, partiets ordfører på social dumping-området, at regeringen ikke har levet op til sine forpligtelser.

”Resultatet er et udtryk for, hvor langt vi kunne komme,” siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Hun understreger, at hun deler Enhedslisten bekymring om, at skattekroner går til social dumping. Men det er ikke via lovgivningen, at problemet skal løses, mener Socialdemokratiet.

”Vores kommunalpolitikere skal forholde sig til det her, men vi kan ikke diktere det fra Christiansborg. Det, vi kan gøre, er enten at tvinge dem til at indføre arbejdsklausuler eller forklare over for deres borgere og os på Christiansborg, hvorfor de ikke gør det," Ane Halsboe-Jørgensen.

”Jeg vil gerne være med til, at vi i den her finanslov går skridtet videre og forpligter kommuner og regioner til en følg- eller forklar-model,” siger hun og uddyber:

”Det betyder, at alle byråd skal forholde sig til, hvilke løn- og arbejdsvilkår, der skal arbejdes på, hvis de sender ting i udbud. Hvis de for eksempel accepterer en polak til 70 kroner i timen, skal de stå på mål for det. Det var ikke den vej, jeg ville gå som lokalpolitiker, hvis det var mig.”

I Enhedslisten lader man sig dog ikke afvise på forhånd, men tager kravet med til de kommende forhandlinger om en ny finanslov.

”Man kan ikke med den ene hånd sige, at social dumping er enormt vigtigt og ikke tage fat i et af de redskaber, der virkelig gør en forskel. Vi skal hele tiden huske kommunernes kæmpemæssige andel i samfundsøkonomien som indkøber og hvervgivere,” siger Finn Sørensen.