Der er særligt mange små virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen. Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix

FH: Penge fra aftale om seniorpension skal gå til arbejdsmiljørådgivning

27. jan, 16:40
Brug midler fra seniorpensionsaftalen til arbejdsmiljørådgivning til små og mellemstore virksomheder. Sådan lyder budskabet fra Fagbevægelsens Hovedorganisation kort før, at forligspartierne skal udmønte aftalen i detaljer. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kvitterer for forslaget.

Små og mellemstore virksomheder har brug for hjælp til at arbejde med arbejdsmiljøet.

Derfor skal en pulje på 100 millioner kroner årligt fra den nye aftale om seniorpension bruges til arbejdsmiljørådgivning til små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Det mener Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der med forslaget igen presser på for, at der bliver etableret en rådgivningspulje til landets mindste virksomheder med op til 249 ansatte.

LÆS OGSÅ: USA giver Danmark baghjul med statslig arbejdsmiljøhjælp

- Det handler om at hjælpe de virksomheder, der gerne vil et godt arbejdsmiljø, men som måske ikke har værktøjerne og kompetencerne til at arbejde med det, siger FH-næstformand Morten Skov Christiansen til A4 Arbejdsmiljø og fortsætter:

- Vi kan se, at der er efterspørgsel hos virksomhederne på at få konkret rådgivning og vejledning til, hvordan man skal løse arbejdsmiljøproblemer. Vi har solid forskning, der siger, at hvis vi investerer i rådgivning, kan vi løfte arbejdsmiljøet markant i Danmark.

Arvegods fra Troels Lund

Den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og De Radikale blev i maj 2019 enige om en ny seniorpension til nedslidte lønmodtagere, der kan søge om den nye pension seks år før folkepensionsalderen, hvis de opfylder en række betingelser.

Siden har både Socialdemokratiet og SF tilsluttet sig aftalen, der er arvegods fra dengang Troels Lund Poulsen var chef i Beskæftigelsesministeriet.

Et af elementerne i aftalen er, at der skal afsættes en pulje på 100 millioner kroner årligt fra 2020 til at forebygge nedslidning på arbejdsmarkedet.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: Forebyggelsesmidler fra seniorpensionsaftalen

  • Forligspartierne bag seniorpensionsaftalen har i aftalen afsat midler til at forebygge nedslidning på arbejdsmarkedet
  • Planen er, at der fra 2020 årligt afsættes en ramme på 100 millioner kroner til at forebygge arbejdsbetingede skader og nedslidning
  • Pengene til forebyggelsesindsatserne skal udmøntes via fradrag for virksomhedernes særlige forebyggelsesindsatser. Fradraget kommer oven i virksomhedernes almindelige fradrag for udgifter til personale
  • Det ventes, at udmøntningen af denne del af seniorpensionsaftalen finder sted i foråret 2020. Forligspartierne gør status på erfaringerne fra forebyggelsespuljen i 2023
  • Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) foreslår, at midlerne går til arbejdsmiljørådgivning til små og mellemstore virksomheder

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Ifølge FH får pengene mest gavn, hvis de går til arbejdsmiljørådgivning til små og mellemstore virksomheder, som ikke altid selv har midlerne og kompetencerne til at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet.

Forligspartierne bag seniorpensionsaftalen, der trådte i kraft 1. januar 2020, skal i de kommende måneder udmønte en række elementer i aftalen, herunder puljen til virksomhedernes forebyggelsesindsats mod nedslidning.

Forsøgt sig flere gange

Det er dog langt fra første gang, at fagbevægelsen foreslår en arbejdsmiljørådgivningspulje til små og mellemstore virksomheder.  

Sammen med Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har FH gentagne gange foreslået, at landets mindste virksomheder skal have mere hjælp til arbejdsmiljøindsatsen.

LÆS OGSÅ: Hummelgaard indkaldt til samråd: Støtteparti vil have svar

Til parternes store ærgrelse har et flertal på Christiansborg hver gang afvist forslaget. Senest i forbindelse med arbejdsmiljøaftalen fra sidste forår. 

En rådgivningspulje var således ikke en del af ekspertudvalgets 18 anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats, som arbejdsmiljøaftalen bygger på.

Arbejdsmarkedets parter fik dog i en mindretalsudtalelse i ekspertudvalgets endelige rapport nævnt værdien af mere hjælp og rådgivning til mindre virksomheder. 

Vi kan se, at der er efterspørgsel hos virksomhederne på at få konkret rådgivning og vejledning til, hvordan man skal løse arbejdsmiljøproblemer. Vi har solid forskning, der siger, at hvis vi investerer i rådgivning, kan vi løfte arbejdsmiljøet markant i Danmark
Morten Skov Christiansen, FH-næstmand

Senest har Arbejdsmiljørådet i deres årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren foreslået, at der etableres en støtte- eller refusionsordning til mindre private og offentlige virksomheder, der har behov for arbejdsmiljørådgivning.

- Når der i seniorpensionsaftalen er afsat en ramme til forebyggelse af nedslidning, ser vi det som en åben mulighed for at gøre arbejdsmiljørådgivning til små og mellemstore virksomheder til virkelighed gennem denne aftale, siger Morten Skov Christiansen.

I har sammen med arbejdsgiverne flere gange forsøgt at etablere en rådgivningspulje. Hvorfor skulle det lykkes denne gang?

- I øjeblikket har vi diskussioner med politikerne, og vi er i tæt dialog med ministeriet og ministeren. Andre elementer i seniorpensionsaftalen har fyldt meget i opstartsfasen. Nu er der ved at være klarhed over, hvem der skal administrere seniorpensionen. Nu kan vi snart gå i gang med at diskutere de andre elementer i aftalen, herunder også, hvordan man skal udmønte forebyggelsespuljen mod nedslidning, lyder det fra FH-næstformanden.

Arbejdsgiverforening bakker op

I DA ønsker man ikke at forholde sig til FH’s nye forslag om at afsætte penge fra seniorpensionsaftalen til arbejdsmiljørådgivning.

Dansk Håndværk, der er en arbejdsgiverforening for små og mellemstore håndværksvirksomheder, støtter til gengæld en statslig pulje til arbejdsmiljørådgivning. 

- Umidedlbart giver forslaget god mening. Man vil få en god udnyttelse af midlerne, hvis man lavede en håndholdt løsning til små virksomheder, der kan få hjælp til at arbejde med arbejdsmiljøet. De mindre virksomheder har ikke det samme administrative apparat, som der er i store virksomheder, siger Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk.

Hummelgaard kvitterer

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har ingen kommentarer til det konkrete forslag fra FH, men han kvitterer for forslaget.

- Jeg vil ikke kommentere enkelte forslag på nuværende tidspunkt. Hvordan pengene skal bruges, skal jeg drøfte med forligskredsen. Men jeg er da glad for alle relevante indspark, og jeg vil gerne kvittere for FH’s forslag til, hvor de synes, at pengene vil gøre mest gavn, udtaler Peter Hummelgaard i en skriftlig kommentar.

Det ventes, at forligskredsen bag seniorpensionsaftalen inden længe sætter sig sammen og diskuterer de dele af aftalen, der mangler at blive udmøntet.

Venstre: Afviser intet på forhånd

I Venstre lytter de til arbejdsmarkedets parter, men i sidste ende er det forligskredsen, der skal udmønte seniorpensionsaftalen, lyder det fra partiets beskæftigelsesordfører Hans Andersen.

- Venstre afviser ikke noget som helst på forhånd. De her midler kan godt gå til arbejdsmiljørådgivning, men vi har ikke afgjort noget endnu.

- Generelt vil jeg sige, at tiltag, der kan forebygge nedslidning, og som giver folk mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet, er velkomne. Nu afventer vi en invitation fra ministeren, så forligskredsen kan komme i gang med at udmønte alle detaljer i seniorpensionsaftalen, siger Hans Andersen.

De Radikale, som ligeledes står bag seniorpensionsaftalen, er på linje med Venstre.

- FH har fremlagt deres tanker for mig, og det gør altid indtryk på mig, når arbejdsmarkedets parter er nået til enighed om noget. Men jeg har ikke noget mandat fra radikales folketingsgruppe endnu til at sige, om det er noget, vi bakker op om, siger De Radikales beskæftigelsesordfører Samira Nawa.

Kan bringes i spil til finansloven

Regeringen har bebudet, at de i løbet af 2020 vil præsentere en model for tidligere tilbagetrækning for særligt nedslidte danskere.

I modsætning til seniorpensionen vil den kommende tilbagetrækningsmodel bestå af en rettighed, der betyder, at de lønmodtagere, der vil blive omfattet af modellen, vil have ret til at trække sig tilbage, hvis de opfylder bestemte kriterier, som regeringen endnu ikke har fastlagt.

Venstre afviser ikke noget som helst på forhånd, og de her midler kan godt gå til arbejdsmiljørådgivning, men vi har ikke afgjort noget endnu
Hans Andersen, beskæftigelsesordfører, Venstre

I FH vil man fortsætte med at slå på tromme for arbejdsmiljørådgivning til små og mellemstore virksomheder, hvis ikke det lykkes at få det indført i forbindelse med seniorpensionsaftalen.

- Vi vil fortsætte med at foreslå arbejdsmiljørådgivning, fordi vi ved, at det er et af de bedste værktøjer til at hjælpe virksomheder med at skabe et bedre arbejdsmiljø.

- Vi har en ambition om at diskutere det frem mod finansloven, hvis ikke det bliver en del af udmøntningen af seniorpensionsaftalen, siger Morten Skov Christiansen.

I 2015 udarbejdede en række forskere fra Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Danmarks Tekniske Universitet en såkaldt hvidbog om arbejdsmiljørådgivning. I hvidbogen slås det fast, at:

”Der er et ganske særligt behov for arbejdsmiljørådgivning i små virksomheder.”

”Det er således klart, at små virksomheder har større risici end store virksomheder, og at de både har begrænset viden om arbejdsmiljø og mangler erkendelse af denne begrænsning. Samtidig har de meget begrænsede ressourcer og køber derfor ikke konsulentydelser på et frit marked.”

FAKTA: Små og mellemstore virksomheder

  • Små virksomheder er defineret ved at have op til 50 ansatte
  • Mellemstore virksomheder er defineret ved at have mellem 50-249 ansatte
  • Små og mellemstore virksomheder forkortes SMV
  • Det vurderes, at 80 procent af alle Danmarks virksomheder er SMV'er
  • Der er særligt mange små virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen

Kilder: Danmarks Statistik og SMV Portalen