Den nye positivliste for faglærte åbner for social dumping, mener Arne Grevsen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Foto: Pressefoto

Raser over ny lov: 'Definitionen på social dumping'

1. jul, 06:10
Den nye positivliste for faglærte træder i kraft i dag. Den åbner for social dumping, mener Arne Grevsen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Nej, den nye liste giver ingen problemer med social dumping, svarer udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Fra i dag træder lovgivningen om den nye positivliste for faglærte i kraft.

Listen betyder, at det nu er muligt for danske arbejdsgivere at rekruttere faglært arbejdskraft fra lande uden for EU til stillinger, hvor der er mangel på arbejdskraft.

LÆS OGSÅ: Nye tal: Her er de nationaliteter, der oftest bliver sigtet for ulovligt arbejde i Danmark

Hos Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der repræsenterer mere end 1,3 millioner danke lønmodtagere, tager man imidlertid ikke positivt imod lovændringen.

Arne Grevsen, næstformand i FH, undrer sig over den nye lovgivning og kalder den ekstrem 'dårlig timing'.

- Det er mig ubegribeligt, at regeringen under en periode med stigende ledighed gør det muligt at rekruttere arbejdskraft fra lande uden for EU, siger Arne Grevsen til A4 Arbejdsliv.

Selv kan han kun komme i tanke om to grunde til, at regeringen vil gøre det muligt. Den første er, hvis de udenlandske murere, elektrikere eller tømrere er dygtigere end de danske. Den anden er, hvis de er billigere.

- Jeg kan ikke se nogle argumenter for, at de skulle være dygtigere. Til gengæld gør man dem billigere ved at tilbyde dem en lavere løn og endda tilbyde, at de kan få lønnen udbetalt i kost og logi, siger Arne Grevsen og konkluderer:

- Det er definitionen på social dumping.

Tesfaye: Der kommer en ny løsning 1. januar

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er blevet præsenteret for kritikken og skriver i et svar til A4 Arbejdsliv:

- Regeringen har indgået en finanslovsaftale med blandt andet De Radikale. Heri står der, at positivlisten skal træde i kraft d. 1. juli. Og en aftale er en aftale. Vi skal huske på, at finansloven samtidig hævede bøderne for illegal arbejdskraft og afsatte rekordmange penge til indsatsen mod social dumping. Og derudover, så er mit bedste bud, at den her ordning ikke vil give store problemer med social dumping, skriver ministeren.

Han anerkender problemet med, at de udenlandske faglærte kan få lønnen udbetalt i kost og logi. Med hensyn til det spørgsmål forventer han en løsning inden årsskiftet.

- Jeg kan godt forstå, at man i fagbevægelsen tænker, det er mærkeligt, at man kan få udbetalt op til halvdelen af sin løn i form af for eksempel kost og logi. Der er bestemt brug for at få strammet op. Men problemet skyldes ikke de nye regler. Det er et generelt problem, der måske burde have været ordnet for flere år siden. Men jeg er allerede i gang med at få rettet op. Min plan er, at problemet er løst 1. januar 2021, skriver Mattias Tesfaye.

Lovændringen betyder blandt andet, at det er den såkaldte ‘arbejdsmarkedsbalance’, der hvert halve år afgør, på hvilke områder der er mangel på arbejdskraft.

Det er et selvmål, der er et nystartet puslingehold værdigt
Arne Grevsen, næstformand, FH

Her er der ikke noget krav om, at den udenlandske arbejdskraft har en relevant uddannelse, og opholds- og arbejdstilladelsen gælder i op til fire år. Derudover skal mindst halvdelen af lønnen udgøres af udbetalt løn - med andre ord kan halvdelen af lønnen udbetales i form af kost og logi.

- Det er helt galt. Jeg frygter, at arbejdsgiverne foretrækker arbejdskraften fra landene uden for EU. Det vil fastlåse danske lønmodtagere i ledighed og ikke alene være en ulempe for den enkelte, men være en udgift for hele samfundet, siger Arne Grevsen om reglerne.

I aftaleteksten i forbindelse med finansloven stod der, at udmøntning af den nye lovgivning skulle drøftes med arbejdsmarkedets parter - det vil blandt andet sige FH. Men at dømme efter næstformandens anmeldelse af lovændringen har man altså ikke vundet gehør hos regeringen og de andre partier bag aftalen.

- Det er et selvmål, der er et nystartet puslingehold værdigt, siger Arne Grevsen og fortsætter:

- Som udgangspunkt synes vi, at hele ideen om en positivliste for faglært arbejdskraft uden for EU er dårlig. Men når det endelig skal være, så bør den også indeholde nogle barrierer, der skærmer de danske lønmodtagere mod social dumping, siger han og nævner en række forslag til, hvordan man kunne opstille sådanne barrierer.

FH: Dårligt politisk håndværk

For eksempel mener Arne Grevsen, at det skal det være de Regionale Arbejdsmarkedsråd, der på baggrund af en aktuel vurdering beslutter, om der nu også rent faktisk er mangel på faglært arbejdskraft i et givent geografisk område.

Som det er fra i dag af, foregår den vurdering på baggrund af en bagudskuende statistik, der opdateres hvert halve år.

- Det er rigtigt, at der er lidt forsinkelse på tallene. Når manglen på arbejdskraft stiger igen, vil det også tage et par måneder, før det afspejler sig i tallene. Forsinkelsen går begge veje, siger Mattias Tesfaye.

Derudover mener Arne Grevsen og FH, at de udenlandske arbejdstagere skal kunne dokumentere, at de har den relevante uddannelse eller som minimum har været beskæftiget inden for faget for at kunne arbejde i Danmark.

Ydermere bør opholds- og arbejdstilladelsen ifølge Grevsen kun gælde ét år, og endelig skal lønnen ikke kunne konverteres til kost og logi.

LÆS OGSÅ: Ny lov: Bødestraffen for illegalt arbejde fordobles

Nu foreslår du række ændringer. Hvad tænker du om udmøntningen af aftalen?

- At Folketinget har vedtaget en lov, der muliggør social dumping. Det er dårligt politisk håndværk. Der mangler åbenbart viden i Udlændinge- og Integrationsministeriet om, hvordan det danske arbejdsmarked fungerer, siger Arne Grevsen, der undrer sig over, at man tilsyneladende ikke har spurgt kollegerne over i Beskæftigelsesministeriet til råds.