Farlige kemikalier på din arbejdsplads REACH

7. aug 2009

På rigtig mange arbejdspladser vil du kunne komme i kontakt med stoffer og kemikalier, der kan være mere eller mindre farlige at arbejde med. Det gælder for eksempel i industrien, i byggeriet og inden for rengøring.

Kemiske stoffer kan trænge ind i kroppen, hvis du indånder dampe eller gennem huden ved berøring. Den helt grundlæggende måde at undgå problemer på er at mindske risikoen for udsættelse, at erstatte farlige stoffer med mindre farlige og som sidste udvej, at du er ordentligt beskyttet med handsker, tøj og maske, når det er nødvendigt.

Farlige kemikalier er klassificeret og har en særlig mærkning med risikosætninger og sikkerhedssætninger, så man kan se, om de er ætsende, kræftfremkaldende, eksplosive osv. De kan ses på Arbejdstilsynets liste over grænseværdier.

Hertil kommer en faremærkning, der er ens i alle EU-lande. Symbolerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Ifølge EU's regler for kemikalier (REACH), har alle producenter pligt til at registrere og informere om de kemiske stoffer, de producerer – herunder, om de kan være sundhedsfarlige at arbejde med.

Alle arbejdsgivere har pligt til at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Hvis der findes farlige stoffer på arbejdspladsen, er der særlige bestemmelser, APV’en skal indeholde. Bl.a. hvordan du og dine kolleger skal håndtere, bruge og beskytte jer mod de farlige stoffer.

Den almindelige arbejdspladsvurdering (APV) suppleres med en vurdering af arbejdet med stofferne og kaldes en kemisk APV. Mange arbejdspladser bruger den kemiske APV i arbejdspladsbrugsanvisningen.

Hvis du er i tvivl om nogle af de materialer, du arbejder med, skal du tale med din arbejdsmiljørepræsentant.