Familiepligter æder 300 timer mere om året

19. maj 2011
Vi bruger 49 minutter mere om dagen på husarbejde, end vi gjorde i 1987. Det er især omsorgstid med børnene, der suger ekstra tid.

Støvsugeren er en robot, mikroovnen klarer middagen og den benzindrevne hækkeklipper lyntrimmer ligusteren.

Hjemmet er propfyldt med smart teknologi, der gør livet lettere. Alligevel bruger et gennemsnitligt dansk par tilsammen i dag 600 timer mere om året på arbejde i hjemmet end i 1987.

Det fremgår af bogen ”Vi der bor i Danmark”, der udkom fra Rockwool Fondens Forskningsenhed i onsdags.

Børn er tidsslugere

I 1987 brugte et gennemsnitligt dansk par tilsammen 1.910 timer om året på at passe pligter i hjemmet. I 2008-2009 var mængden af hjemmearbejde for et tilsvarende par steget til 2.500 timer årligt. Det svarer til 300 timers ekstra husarbejde årligt per person. Eller 49 minutter mere om dagen.

Danskerne knokler altså mere i hjemmet i dag end i firserne. Det er dog ikke perfide rengøringskrav eller veltrimmede trofæhaver, der lægger beslag på de mange ekstra timer i hjemmet. Statistikken dækker nemlig også over børneomsorg. Det vil sige alt den tid, vi bruger på leg, kørsel, lektiehjælp, madpakker og godnatlæsning også tæller med i regnskabet.

”Arbejde i hjemmet dækker over aktiviteter, der skal gøres. Og vi må konstatere, at nogen oplever børneomsorg som en pligt,” forklarer Jens Bonke, der er seniorforsker hos Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Nye normer

Men hvad er det så med de børn, der tager så lang tid? Ifølge Jens Bonke påvirker opsving og højere uddannelsesniveau normerne for, hvor meget tid, vi ofrer på vores børn.

”Jo rigere man bliver, jo mere betragter man sine goder som luksusgoder. Det gælder også børn, som derfor bliver genstand for større opmærksomhed,” siger seniorforskeren.

Det er ikke kun i hjemmet, at arbejdskurven er stigende. Op til 1975 faldt summen af arbejde i det danske samfund støt og stabilt, men siden er summen samlet arbejdstid – det vil sige lønarbejde og husligt arbejde, steget.

Fedt arbejde, fed familie

Ifølge samfundsforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet er både hjem og arbejde blevet opprioriteret på bekostning af snak over hækken og vejfester.

"Der er helt klart sket en forskydning i den tid, vi bruger på vores nære omgivelser. Vi har opprioriteret familien og det at have et fedt arbejde, så det er der, vi lægger flest timer," siger han.

Selv om vi har øget tidsforbruget til at pusle om vores børn, har teknologien trods alt gjort de huslige pligter mere overkommelige.

”Det manuelle arbejde i hjemmet er aftagende. Vi har jo mange flere maskiner og mere teknologi, der gør tidsforbruget mere effektivt,” siger Jens Bonke.

Hjemmearbejde

- I 1987 brugte et par 1.910 timer årligt på arbejde i hjemmet.

- Det svarer til to timer og 36 minutter per person om dag.

- I 2008-2009 var mængden af husarbejde steget til 2.500 timer årligt.

- Det svarer til tre timer og 25 minutter per person per dag.

- Husarbejde dækker i denne sammenhæng over alt nødvendigt arbejde i hjemmet – inklusive børneomsorg.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed