20200309-142804-6-1920x1279we
På grund af den ekstraordinære situation med covid-19 er der natten til mandag indgået en trepartsaftale om en ny midlertidig ordning, der giver ansatte på virksomheder mulighed for jobdeling (Arkivfoto). Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

FAKTA: Hovedelementer i ny jobdelingsordning

31. aug 2020, 06:15
Som erstatning for lønkompensationsordning, der udløb lørdag, har arbejdsmarkedets parter lavet en ny aftale.

På grund af den ekstraordinære situation med covid-19 er der natten til mandag indgået en trepartsaftale om en ny midlertidig ordning, der giver ansatte på virksomheder mulighed for jobdeling.

Det skal være med til at afværge fyringer.

Hovedelementer fra den nye ordning, der skal gøre det muligt at fordele arbejdet ud på flere hænder:

* Tidsramme:

Den skal sættes i værk så hurtigt som muligt og løber frem til 31. december 2020.

Etablerede arbejdsfordelinger har mulighed for at fortsætte fire måneder ind i det nye år.

* Økonomien:

Den normale højeste dagpengesats forhøjes med 20 procent til cirka 143,50 kroner i timen for personer i ordningen. Det svarer til 23.000 kroner for en fuldtidsledig.

Arbejdsgiveren skal betale et bidrag per medarbejder i ordningen. Bidraget svarer til beløbet for tre godtgørelsesdage (G-dag) om måneden. Hvis en arbejdsgiver ikke anvender arbejdsfordeling i en hel måned, bliver bidraget reduceret forholdsmæssigt.

Ordningen fungerer ved, at arbejdsgiveren udbetaler G-dage til med- arbejderen, som for de pågældende dage ikke skal have dagpenge.

Forskellen mellem satserne for G-dage og dagpenge dækkes af staten.

Personer, der er omfattet af ordningen, vil ikke tære på deres brug af retten til dagpenge. Dagpengeforbruget er ifølge aftalen midlertidigt suspenderet.

Ikkeforsikrede personer kan få adgang til supplerende dagpenge under ordningen, som giver mulighed for at melde sig ind i en a-kasse og indbetale tre måneders medlemskab for hver måned, der ønskes ret til supplerende dagpenge.

Efter udløbet af ordningen vil lønmodtageren ikke være dagpengeberettiget.

* Fleksibilitet:

De nuværende faste skabeloner erstattes af krav om, at tid med ledighed under arbejdsfordeling skal udgøre mindst 20 procent og maksimalt 50 procent i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftale arbejdstid.

* Anvendelse:

Ordningen vil gælde alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked.

* Opfølgning:

I begyndelsen af november mødes aftaleparterne for at følge op på ordningen og drøfte en eventuel forlængelse.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

/ritzau/