FAKTA: Her er 3Foverenskomst bedre end Krifa

10. okt 2013, 09:13
Forskerrapporten Kristelig Fagforening og aftalesystemet opregner følgende områder, hvor 3Foverenskomsten er bedst for lønmodtagerne sammenlignet med Kristelig Fagforenings overenskomster med tre arbejdsgiverorganisationer inden for restaurations og hotelområdet: