Fagforeninger går i flæsket på deres egne

20. sep 2011
Konflikt nærmer sig. Lønforskelle i lokalafdelinger har bragt BUBL på kant med andre forbund.

Normalt står de skulder ved skulder, når arbejdsgiverne eller regeringen gør livet surt for deres medlemmer.

Men højst usædvanligt befinder pædagogernes forbund BUPL sig på tærsklen af en konflikt, hvor de må spille arbejdsgiverens rolle over for fagbevægelsen.

Akademikernes Centralorganisation (AC), Dansk Socialrådgiverforening, HK og 3F har i fællesskab varslet konflikt mod tre af BUPL's lokalafdelinger samt forbundets a-kasse.

Samme opgaver, forskellig løn

Årsagen er store lønforskelle for ansatte med samme uddannelser og samme opgaver i BUPL's 14 afdelinger.

Djøf's chefkonsulent Thomas Bregnegaard, der forhandler på vegne af AC, afviser, at der bliver brugt fløjlshandsker, fordi modparten normalt spiller på samme side.

"I denne sammenhæng er BUPL en arbejdsgiver, som efter vores opfattelse ikke går op i, at medarbejdere får lige løn for lige arbejde," siger han.

For eksempel må akademikere ansat i BUPL's hovedstadsafdeling finde sig i, at kolleger på forbundskontoret få kilometer væk får en federe lønseddel.

Fra tirsdag den 27. september risikerer de mest lønslæbende afdelinger i København, Midt-og Vestjylland samt Aarhus, at ansatte fra de fire faggrupper strejker.

Ingen særbehandling

Danske Magistre finder heller ingen grund til særbehandling. Tværtimod.

"Vi går i konflikt, når hensynet til medlemmerne gør det nødvendigt, uanset hvor de arbejder. Fagforeninger får ingen særbehandling. Vi kan tværtimod undre os over, at BUPL ikke selv kan finde ud af at føre en retfærdig og gennemsigtig lønpolitik," siger Frederik Dehlholm, der er formand for DM Privat, til magisterbladet.

Overenskomsten for de tre afdelinger udløb i foråret. Konfliktvarslet kommer efter længere tids forhandlinger, hvor BUPL har afvist at hæve lønnen.

Til stor irritation for de øvrige fagforeninger har hver enkelt afdeling i BUPL deres egen overenskomst. Derfor hersker der store forskelle på løn og ansættelsesforhold.

"Det er noget hø, at 14 BUBL-arbejdspladser har 14 forskellige overenskomster. Vi ønsker at få lavet én fælles overenskomst, der dækker hele landet," siger Thomas Bregnegaard.

BUPL: Vi er arbejdsgivere

Ifølge BUPL-formand Henning Pedersen er der intet som helst unormalt i, at fagforbundet denne gang selv risikerer strejke.

"I den her situation er vi arbejdsgivere, der skal forvalte vores medlemmers penge fornuftigt. Det er en ganske normal overenskomstkonflikt, hvor konfliktvarsel er et naturligt skridt, hvis ikke man blive enige ved forhandlingsbordet," siger han.

Hvordan stiller I jer i forhold til kravet om en fælles overenskomst for alle BUPL-ansatte?

"Vi har et ønske om at forny de gældende overenskomster i tre lokalafdelinger. Det er vores interesse i forhandlingerne," siger Henning Pedersen.

Er I klar til lockout, hvis jeres ansatte strejker?

"Der er stadig en uge til, så jeg mener, at der er en god chance for at finde en forhandlingsløsning," siger BUPL-formanden.

Konflikten

- BUPL har 400 ansatte fordelt på 14 afdelinger. Derudover har a-kassen 56 ansatte.

- Lokalafdelingerne i København, Midt-og Vestjylland, Aarhus samt a-kassen har modtaget strejkevarsel for AC-medarbejdere, Dansk Socialrådgiverforening, 3F og HK.

- Konflikten er varslet fra den 27. september.

- Strejkevarslet i de tre afdelinger omfatter 50-75 HK'ere, 10 Djøf-medlemmer, ét medlem af Danske Magistre og to medlememmer af Dansk Socialrådgiverforening. Antallet af 3F'ere kendes ikke.