Tæt på verden: Fagforening forbudt for rumænske præster

12. jul 2013
Den rumænske ortodokse kirke har fået medhold i, at Guds ansatte ikke kan organisere sig.

Efter års juridisk tovtrækkeri har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) besluttet, at en gruppe på 35 præster og kristelige professionelle i Rumænien ikke kan oprette en fagforening, fordi sådan en strider imod den kristne ortodokse kirkes regler.

Striden, der er gået sin tunge gang gennem en lang række retsinstanser for til slut at ende i ECHR, handler om Guds ansatte. Flere dommere har skullet taget stilling til, om de kan organisere sig, eller om der gælder særligt begrænsende frihedsrettigheder for religiøse.

Principiel sag

Sagen går tilbage til 2008, beretter Economist. Den har åbenlyse principielle perspektiver for retten til at organisere sig. For kan religiøse enheder formulere deres egne samfundsregler, der for eksempel diskriminerer kvinder, seksuelle minoriteter eller forkaster (menneske)retten til at organisere sig?

Faktisk fik den kristelige fagforening først ECHR's støtte i 2012, men sidste appel går nu den modsatte vej.

Kan - kan ikke

Dommen er noget tvetydig, idet den ikke direkte fratager Guds folk retten til at organisere sig fagligt. De skal blot overholde kirkens regler, der så tilfældigvis siger, at det må de ikke.

Den ortodokse kirke vandt altså, men domstolen hæfter sig ved, at forbuddet ikke er ufravigeligt.

De 35 præster og gudsfrygtige arbejdere indenfor den Rumænske ortodokse kirke kan derfor ikke hverken strejke, demonstrere eller udsende deres holdninger som gruppe, hvilket var deres oprindelige intention.

Tæt på verden

Journalist, Dan Larsen, verdensnyt.dk, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.