Fagforbund: Forsikrede ledige får det svært

16. dec 2013, 14:15
Dansk Metal frygter, at jobcentrene i det nye år forsømmer titusindvis af ledige på dagpenge.

Titusindvis af ledige på dagpenge skal ikke regne med særligt meget hjælp eller vejledning, når de møder op i jobcentrene i det nye år. Det frygter fagforbundet Dansk Metal.

Frygten hænger sammen med, at jobcentrene fra og med 2014 skal iværksætte en meget stor reform af kontanthjælpen. Jobcentrene skal blandt andet arbejde med især unge modtagere af kontanthjælp på nye måder. Og i forvejen bruger jobcentrene meget tid på at føre reformer af førtidspension og fleksjob ud i livet.

Lederen af Dansk Metals A-kasse, Torben Poulsen, siger:

»Jeg frygter, at forsikrede ledige i 2014 bliver gidsler i de kommunale jobcentre på den måde, at der slet ikke vil være interesse for dem. Jobcentre får mere end rigeligt at gøre med at gennemføre reformerne af kontanthjælp, førtidspension og fleksjob.«

Han er blandt andet bekymret for, at jobcentrenes reform-travlhed vil gøre det sværere for ledige at komme på kurser. Det på trods af at en ny analyse - omtalt i Ugebrevet A4 – viser, at uddannelse kan være et godt våben i kampen mod arbejdsløshed.

Forstår bekymring

Cheferne i kommunerne ved godt, at der bliver rigeligt at se til i det nye år. Det fortæller Ole Pass, som er formand for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark.

»Jeg kan godt følge den ængstelse, som Dansk Metal har. For i hvert fald i begyndelsen af 2014 får vi utroligt travlt med at gennemføre kontanthjælpsreformen. Hvilken indflydelse det får på de forsikrede ledige, har jeg dog ikke noget bud på,« siger Ole Pass og tilføjer:

»Jeg håber på, at vi i en overgangsfase kan få ekstra ressourcer til at gennemføre kontanthjælpsreformen eksempelvis via overarbejde.«

I DI er man dog ikke bekymret for den behandling, forsikrede ledige kan se frem til i det nye år. Lederen af arbejdsmarkedspolitisk kontor, Steen Nielsen, siger:

»Jeg regner med, at jobcentrene i det nye år vil have lige så meget fokus på de forsikrede ledige, som de har i dag. Jobcentrene har længe vidst, at kontanthjælpsreformen snart træder i kraft, så det må de da have forberedt sig på.«

A-kasser vil overtage

I fremtiden bør jobcentrene slet ikke have noget ansvar for de forsikrede ledige i den første tid af deres arbejdsløshed. Det bør helt overlades til a-kasserne, mener Torben Poulsen fra Dansk Metal.

»Hvis det står til os, skal a-kasserne det første halve år tage sig af dagpengeforsikrede ledige, for vi har en kæmpe viden om, hvad der foregår inden for branchen, og hvad der efterspørges af kvalifikationer. Alene i Dansk Metal har vi 2.000 tillidsrepræsentanter, som giver os en unik viden, som jobcentrene aldrig kommer i nærheden af at få,« siger Torben Poulsen.

Et stykke hen ad vejen er Ole Pass med på ønsket og siger:

»Vi har i mange kommuner inklusive min egen (Rødovre, red.) samarbejdsaftaler med større a-kasser, så de ledige kan nøjes med at være i kontakt med deres a-kasse den første tid. Den slags ordninger er vi meget åbne over for, også selv om de i dag ikke bliver brugt ret meget.«

Et ekspertudvalg under ledelse af tidligere minister Carsten Koch vil tidligt i det nye år komme med anbefalinger til, hvordan indsatsen for ledige skal være fremover.