- Borgerne har rigtigt mange tidsfrister og regler, de skal overholde. Og det har store konsekvenser, hvis de ikke gør det. Når myndighederne så ikke overholder deres, har det ingen konsekvenser, siger socialpolitisk konsulent i FOA, Nanna Mørch. Foto: Bente Jæger

Fagforbund: Ankestyrelsen blæser på fejl i sagsbehandlingen

10. okt 2019
Kommunerne overholder ikke altid de regler, der skal sikre, at de syge bliver hørt og inddraget i deres egen sag. Men Ankestyrelsen lader lovbruddene passere, mener FOA og 3F.

Ankestyrelsen ser ofte gennem fingrene med, at kommunerne ikke overholder de såkaldte garantiforskrifter. Sådan lyder en fælles kritik nu fra fagforbundene FOA og 3F. Garantiforskrifter skal ellers sikre syge og svage borgere en ordentlig sagsbehandling.

Det skriver Fagbladet 3F.

LÆS OGSÅ: DJØF-formand overrasker: Bakker op om tidligere pension til Arne

I november 2018 stopper Næstved Kommune for eksempel sygedagpengene til et 3F-medlem. Kommunen skriver ikke noget om begrundelsen, hvilket loven ellers siger, at man skal.

Og selvom Ankestyrelsen påpeger fejlen, efter medlemmet har klaget, får det ingen konsekvenser for hverken udfaldet i sagen eller kommunen.

I en anden sag fra Vordingborg Kommune får et sygemeldt 3F-medlem afslag på et såkaldt jobafklaringsforløb. I en klage skriver 3F-afdelingen, at medlemmet ikke har været til en eneste opfølgende samtale med kommunen i et år, selvom loven siger, at der skal holdes op til seks samtaler om året.

Men selvom Ankestyrelsen også hér påpeger fejlen, får det igen ingen konsekvenser for hverken udfaldet i sagen eller kommunen.

”Vi vurderer […], at ovennævnte sagsbehandlingsfej ikke har haft betydning for sagens endelige resultat”, som Ankestyrelsen skriver.

Hvordan kan Ankestyrelsen sige, at det ikke har nogen betydning, at man ikke taler med en borger i et helt år? Sådan lyder spørgsmålet fra Bente Wallin Rasmusson, socialrådgiver i 3F Sydsjælland.

- Dér, hvor det bliver grelt for mig, er, at de her sagsbehandlingsfejl er gratis for kommunerne. Vores medlemmer skal til gengæld følge reglerne til punkt og prikke, for ellers kan det få fatale konsekvenser – de kan miste deres ydelser, siger Bente Wallin Rasmusson.

Hos fagforbundet FOA har socialpolitisk konsulent, Nanna Mørch, samme opfattelse:

- Jeg sidder med problemstillingen rigtigt ofte. Borgerne har rigtigt mange tidsfrister og regler, de skal overholde. Og det har store konsekvenser, hvis de ikke gør det. Når myndighederne så ikke overholder deres, har det ingen konsekvenser, siger Nanna Mørch.

De fejl, kommunerne begår, handler som sagt om garantiforskrifter. Det er regler, der skal sikre, at borgerne bliver hørt og inddraget i deres egen sag.

Et eksempel på en garantiforskrift er kravet om partshøring: Hvis for eksempel kommunen skriver, at “nu vil vi stoppe dine sygedagpenge af den og den grund” – og så skal borgeren have mulighed for at fortælle sin version af sagen og dermed blive inddraget og hørt.

En garantiforskrift kan også være, at en afgørelse er begrundet, så borgeren rent faktisk ved, hvad det er, de eventuelt skal klage over – som i ovennævnte tilfælde fra Næstved Kommune.

John Klausen, professor i socialret ved Aalborg Universietet, forklarer, at hvis en kommune tilsidesætter en garantiforskrift, er kommunens afgørelse som udgangspunkt ugyldig. Og kun hvis det er godtgjort, at fejlene har været uden betydning for afgørelsen, medfører det ikke ugyldighed, forklarer han.

- En række sager handler om at standse en borgers forsørgelsesgrundlag. Det vil sige meget indgribende afgørelser. Det er meget vigtigt, at der er dyb respekt for de regler, der skal sikre, at der træffes den rigtige afgørelse. Garantiforskrifterne er derfor afgørende for borgerens retssikkerhed, siger John Klausen.

- I nogle sager har Ankestyrelsen i deres afgørelse ikke taget udtrykkeligt stilling til, om fejlene kunne have haft betydning. Det er en nedprioritering af borgernes retssikkerhed, siger professoren.

3F foreslår, at en afgørelse af en borgers sag altid skal ophæves og hjemvises til ny behandling hos kommunen, såfremt Ankestyrelsen konstaterer, at en garantiforskrift ikke er overholdt.

- Det er en billig lovændring. For hvis kommunerne bare overholde den lovgivning, der allerede gælder i dag, så koster det dem ingenting at indføre denne regel, siger Tina Christensen, der er socialpolitisk ansvarlig for hele fagforbundet 3F.

Fagbladet 3F har forelagt Ankestyrelsen kritikken. Ankestyrelsen er vendt tilbage med et skriftligt svar, hvori Ankestyrelsen forklarer sin fremgangsmetode:

- Er en [...] garantiforskrift overtrådt, kan Ankestyrelsen i visse tilfælde ”reparere” kommunens sagsbehandlingsfejl ved at foretage den sagsbehandling, som kommunen ikke har gjort. Det er for eksempel tilfældet, hvor Ankestyrelsen skriver den korrekte begrundelse eller partshører borgeren, skriver Ankestyrelsen og fortsætter:

- I de tilfælde, hvor Ankestyrelsen – efter at have foretaget den sagsbehandling, som kommunen ikke har gjort - når frem til samme resultat som kommunen, udtaler Ankestyrelsen, at fejlen i den konkrete sag ikke har haft betydning for det endelige resultat, men udtaler samtidig kritik af sagsbehandlingen. Hvis Ankestyrelsen reparerer sagsbehandlingsfejlen og herefter når til et andet resultat end kommunen, ændrer Ankestyrelsen afgørelsen, fordi fejlen har haft væsentlig betydning for sagens resultat, skriver Ankestyrelsen blandt andet.