- Når FOA og 3F arbejder på at ændre velfærdsforliget, er det en pæn stor del af lønmodtagerne, som man bør lytte til, siger FOA-formand Mona Striib. 

Fagforbund presser Mette F.: Hvorfor skal vi have verdens højeste pensionsalder?

9. okt 2019
3F og FOA med tilsammen 400.000 medlemmer kræver, at regeringen ændrer velfærdsforliget, så den planlagte stigning i pensionsalderen droppes. Men FH-formand Lizette Risgaard fastholder fagbevægelsens opbakning til forliget, der løbende hæver pensionsalderen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) forsikrede så sent som i sin åbningstale i Folketinget, at hun vil gøre alt for at gennemføre en ny ret til tidlig pension for de mest nedslidte. 

Men det er ikke nok for flere af de toneangivende fagforbund i Danmark.

Både 3F og FOA med tilsammen cirka 400.000 medlemmer ser gerne, at den såkaldte velfærdsaftale fra 2006 genforhandles, så pensionsalderen ikke automatisk stiger i takt med levealderen.

LÆS OGSÅ: FOA-formand: Vores velfærd er inde i en dødsspiral 

På 3F's kongres i slutningen af september blev det vedtaget, at 3F skal arbejde på at "ændre velfærdsforliget således, at den planlagte stigning af pensionsalderen i 2035 suspenderes, så der er tid til at arbejde med eftersyn og justeringer".

Det var efter pres fra flere lokale foreninger, at formand Per Christensen og resten af 3F-toppen efter en ophedet debat på kongressen accepterede et ændringsforslag. Det betyder, at Danmarks største fagforbund nu har forpligtet sig til at modarbejde velfærdsforliget, så pensionsalderen ikke skal stige per automatik i takt med den stigende levealder.  

Når FOA og 3F arbejder på at ændre velfærdsforliget, er det en pæn stor del af lønmodtagerne, som man bør lytte til. 
Mona Striib, forbundsformand i FOA. 

I FOA er forbundsformand Mona Striib glad for, at håndværkere, lagerarbejdere og ufaglærte i 3F nu bakker op omkring FOA's kamp for at få ændret velfærdsforliget.

- Vi har stået rimeligt alene indtil nu i fagbevægelsen med det krav. Men når FOA og 3F arbejder på at ændre velfærdsforliget, er det en pæn stor del af lønmodtagerne, som man bør lytte til, siger hun. 

Grundlaget for aftalen er væk  

FOA begynder kongres i dag onsdag, og her er nedslidning også på dagsordenen. Mona Striib pointerer, at sosu'er, pædagogmedhjælpere og andre FOA-medlemmer ligesom håndværkerne i 3F er optaget af, at hele grundlaget for velfærdsaftalen ikke længere eksisterer.

- Efterlønnen er de facto væk, og der er ikke investeret i uddannelse og i et ordentligt arbejdsmiljø. Vi ser ingen grund til, at vi skal være det land i verden med den højeste folkepensionsalder, og vi synes, at velfærdsforliget fortjener et genbesøg og en genforhandling, siger Mona Striib til A4 Nu. 

Man bør se forliget efter i sømmene – herunder forudsætningerne for forliget. Og det kommer vi naturligvis til at arbejde for.
Per Christensen, forbundsformand i 3F.

Velfærdsforliget blev indgået af et bredt flertal i Folketinget tilbage i 2006 og betyder, at pensionsalderen gradvist hæves i takt med levealderen for at give et økonomisk råderum til mere velfærd.

Allerede næste år skal Folketinget som led i velfærdsforliget beslutte, om man vil hæve pensionsalderen til 69 år med virkning fra 2035. 

Styr på regnemodellerne 

Mona Striib beklager, at velfærdsaftalen er blevet nærmest urørlig for politikerne på Christiansborg med henvisning til, at den langtidssikrer dansk økonomi.    

- Når man skal pille ved velfærdsaftalen, skal man være sikker på, at der er styr på, hvordan man regner i Finansministeriet. Hvilke regnemodeller, man anvender, har også betydning for, hvor stort råderummet er. Der er mange elementer i det her, men i FOA står vi ved, at velfærdsaftalen skal genforhandles, siger hun.

Samtidig pointerer hun, at FOA sideløbende arbejder for at få en differentieret pensionsalder, og at seniorpensionen skal have fornuftigte tilkendelseskriterier og en tilkendelsesmodel, der er flyttet langt væk fra kommunernes økonomi.

Forliget skal ses efter i sømmene

Lige nu er 3F-formand Per Christensen i gang med at finde ud af, hvordan fagforbundet skal efterleve beslutningen fra kongressen om at modarbejde den automatiske stigning i pensionsalderen.  

- Når jeg lytter til mine kollegaer i 3F, er de især optagede af, at der indføres en ret til tidlig pension. Derfor er det indlysende, at vi skal bakke regeringen op i deres kamp for differentieret pension, siger han.

- Men det er også indlysende, at velfærdsforliget står meget alene, indtil sådan en rettighed er på plads. Derfor bør man se forliget efter i sømmene – herunder forudsætningerne for forliget. Og det kommer vi naturligvis til at arbejde for, fastslår Per Christensen i en mail til A4 Nu. 

FH bakker op om velfærdsforliget  

I Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) fastslår formand Lizette Risgaard, at FH bakker op om velfærdsforliget og henviser til, at forliget er med til at give statskassen et økonomisk råderum, der også kommer lønmodtagerne til gavn. 

- Vi har brug for pengene til at udvikle vores velfærdssamfund. Men vi arbejder hele tiden og meget fokuseret på at skabe bedre muligheder og rettigheder til at gå tidligere på pension, så alle på arbejdsmarkedet kan få en værdig tilbagetrækning, siger hun.

Lizette Risgaard fremhæver, at FH gerne ser et langt mere retfærdigt pensionssystem. 

- I dag er der en kæmpe ulighed i antal leveår efter pensionsalderen, og det er uretfærdigt for store lønmodtagergrupper. Det skal vi lave om på, siger hun men understreger, at der bør kunne findes en god model indenfor rammerne af velfærdsforliget.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har over for Altinget.dk slået fast, at regeringen står fast på velfærdsforliget, selvom 3F har besluttet at modarbejde den stigende pensionsalder. Men modstanden mod velfærdsforliget i fagbevægelsen bør ifølge Peter Hummelgaard være et vink med en vognstang til de partier, som blokerer for tidlig pension for nedslidte. 

Det blev besluttet på 3F's kongres

“Velfærdsforliget skal justeres og forudsætningerne bringes i balance med eventuel højere pensionsalder.

Forligets forudsætninger holder ikke, da efterlønnen de facto er afskaffet, arbejdsmiljøet og uddannelserne er skåret ned. Seniorpensionen forbedrer mulighederne for dem, der er 'nedslidt' af arbejdet, mens dem, der er 'slidt' efter mange års arbejde, ikke er sikret ret til tidligere tilbagetrækning.

3F vil derfor ændre i velfærdsforliget, således at den planlagte stigning af pensionsalderen i 2035 suspenderes, så der er tid til at arbejde med eftersyn og justering af forliget.”

Kilde: Fagbladet 3F 

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her